ทัวร์จีน เดือนพฤษภาคม - เดือนธันวาคม 2563

ทัวร์จีน
BEIJING
5D 4N

วันเดินทาง :
พ.ค. - ธ.ค. 63
ราคา :
43,900 บาท

ทัวร์จีน
SHANGHAI
5D 4N

วันเดินทาง :
พ.ค. - ธ.ค. 63
ราคา :
39,900 บาท

ทัวร์จีน
CHANGSHA-ZHANGJIAJIE
5D 4N

วันเดินทาง :
พ.ค. - ธ.ค. 63
ราคา :
39,500 บาท