ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

สงกรานต์
15 – 19 APR ’19 BY TG ราคา : 36,900.-
ทัวร์เกาหลี | (K01_2) KOREA YONGPYONG SPRING 5D 3N

KOREA YONGPYONG SPRING 5D 3N

TG

36,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 15 - 19
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             กรุงเทพฯ                                                             

20.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.10 น.           ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658

 

วันที่สอง           อินชอน (เกาหลีใต้) –  สะพานแขวนคัมอักซาน ฟาร์มแกะ (SKYRANCH TRACTOR ) – ยงเพียง

06.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนคัมอักซาน เป็นสะพานแขวนที่ทอดยาว 150 เมตรข้ามหุบเขา Silmari และเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ สร้างในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2016 - 2018 แม้จะไม่ใช่สะพานแขวนที่ยาวที่สุดแต่ก็เป็นสะพานแขวนคัมอักซาน โดยชื่อทางการของสะพานคือ Gloucester Heroes Bridge ซึ่งกองพันที่ 1 แห่งกองทหารรักษาการณ์ Gloucester แห่งกองทัพอังกฤษที่ต่อสู้ในสงครามเกาหลีพร้อมด้วยกลุ่ม Mortar Platoon ที่ 170 กองพันที่ 1 ต่อสู้กับฝ่ายของกองทัพคอมมิวนิส ประเทศจีน สะพานนี้ระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาซึ่งทางประเทศเกาหลีใต้จะไม่มีวันลืม

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการ BULKOKI บาร์บีคิวหรือบลูโกกิเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาผัดขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆและเครื่องเคียงต่าง ๆ

 

 

 

 

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเลี้ยงแกะ ชมความน่ารักของเหล่าแกะตัวเล็กตัวน้อย และให้ท่านเพลิดเพลินกับการนั่ง SKYRANCH TRACTOR ชมฟาร์มที่มีการจัดตกแต่งอย่างงดงาม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองยงเพียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                 บริการ SEAFOOD STEAM BOWL SOUP ซีฟู้ดหม้อไฟทะเลโดยนำของทะเลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอมมาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟและเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไปหลังจากที่น้ำเดือดให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้มเพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู้ดหรือทานคู่กับข้าวสวยเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่าง ๆ 

 

 

 

 

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม YONGPYONG DRAGON VALLEY SKI RESORT หรือระดับเทียบเท่า

https://www.yongpyong.co.kr/eng/about/gallery.do

 

วันที่สาม          ยงเพียง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาพัลวัง – สวนผลไม้ (สตรอเบอร์รี่) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตร FREE PASS) – Dongdaemun Design Plaza (DDP) – โซล

เช้า                                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 
  


นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นอยู่ยอดเขาพัลวัง ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาพัลวัง โดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ณ จุดต่ำสุดที่ 750 เมตร และจุดสูงสุดที่ 1,458 เมตร และนำคณะนั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนเพื่อซึมซับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ โดยที่ท่านจะได้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เก็บผลไม้สดๆ จากสวนที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กลางเดือนกันยายน – ต้นพฤศจิกายน สามารถเก็บลูกแพร์และลูกแอ๊ปเปิ้ล ช่วงปลายพฤศจิกายน – ปลายพฤษภาคม เก็บลูกสตรอเบอร์รี่ และท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี เทคนิคขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้มาลิ้มลอง

เที่ยง                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการ SHABU ชาบู เป็นอาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่นโดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมู ที่จัดเตรียมไว้มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือดแล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลีและเครื่องเคียงคู่โต๊ะ

บ่าย                 นำทุกท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ EVERLAND เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาพบกับ “FESTIVAL WORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้งและเลือกซื้อของที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งบานเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล ดังนี้

เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป

เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ

เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่

เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี โดยที่ทุกท่านจะได้พบกับไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดจากสิงโตเพศผู้เป็นพ่อและเสือเพศเมียเป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ – สิงโตคู่แรกในโลกที่มีอายุกว่า15 ปีและสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ในส่วนซาฟารีจะเล่นและทักทายกับพวกเขาเหล่านั้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการ KALBI คาลบี้ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกรสหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นำหมูสะเต๊กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำ โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนๆตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ

หลังรับประทานอาหารท่านจะได้ชมอาคารศิลปะทงแดมุนไนท์พลาซ่า แห่งความลื่นไหลที่นี่คือ  หอนิทรรศการศิลปะ หรือสถานที่ที่ไว้จัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม หรือนิทรรศการต่างๆ ที่เพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 2014 ได้รับการออกแบบจาก ซาฮา ฮาดิด สถาปนิกสาวชาวอิรัก – อังกฤษที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรื่องการออกแบบอาคารแบบโครงสร้างที่ล้ำสมัย ซึ่งอาคารนี้ยังเป็นครั้งแรกของเกาหลีใต้ที่สถาปัตยกรรมขนาดเมกะโปรเจ็คใช้การสร้างแบบ 3D Digital ที่มีความละเอียดสูงมากทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของการก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปฟอร์มล้ำยุคหลัง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

 

วันที่สี่              โซล – ศูนย์โสม – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก+ ชุดประจำชาติฮันบก – ดิวตี้ฟรี – COSMETIC SHOP – ย่านเมียงดง

เช้า                                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งเป็นบรรดาสมุนไพรที่รัฐบาลรับรองคุณภาพทั้งหมดในเกาหลีโสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค โดยวงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี และโสมอายุ 6 ปีถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง ดังนั้นโสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ซึ่งทุกท่านจะได้ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีที่มีรัฐบาลรับรองในด้านการบำรุงร่างกาย ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่าและยังเหมาะที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นหมู่บ้านแบบโบราณ ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุงและพระราชวังชางด๊อกกุงที่นี่มีจุดถ่ายรูปทั้งหมด 8 จุด ที่ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามมากๆ หากเดินตามทางไปเรื่อยๆ ก็จะเจอกับบ้านโบราณหลายแบบทั้งโบราณจริงและโบราณประยุกต์คละกันไป ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าขุนนางระดับสูง พร้อมให้ท่าน สวมชุดประจำชาติ ฮันบก อิสระถ่ายรูปรอบๆ หมู่บ้านโบราณ

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการ GINSENG CHICKEN SOUP หรือไก่ ตุ๋นโสมทรงเครื่อง เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริม พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้45 วัน แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก้ากี้, พุทราจีน, และรากโสมเล็กๆพร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว แบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลี ที่เรียกว่า “โซจู” ซึ่งทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น (สำหรับท่านที่ชื่นชอบ)

บ่าย                 นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยวในกรุงโซล โดยที่ท่านจะได้พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิเช่น หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางค์ดังของเกาหลี จากนั้นนำท่านแวะช้อปกันต่อที่ COSMETIC SHOP โดยท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องสำอางค์ของชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิเช่น THE FACE SHOP, ETUDE, MISSHA และอื่นๆอีกมากมาย และไปต่อกันที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆ อีกมาก ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ซึ่งมีสินค้าทุกอย่างให้ท่านเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอางและของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปซื้อของต่อ

เย็น                                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บริการ TODAI SEAFOOD BUFFET ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และเทมปุระ, บุฟเฟ่ต์, ซูชิหน้า ต่าง ๆ มากมาย และอาหารนานาชนิดต้นฉบับเกาหลี พิเศษ!! ขาปูยักษ์ อลาสก้า เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่อั้น (ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริการ)

 

 

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือเทียบเท่า

 http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

 

วันที่ห้า             โซล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามูเทศกาลซากุระที่ทะเลสาบซอกซน SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTER WORLD TOWER – ถนนช้อปปิ้งชินซาดง – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินอินชอน

เช้า                                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร (ฮอกเกนามู) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษ ออกจากร่างกาย เช่นแอลกอฮอล สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้

 

 

 


นำทุกท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซอกชน ชมงานเทศกาลซากุระที่ทะเลสาบซอกซน Seokchon Lake Cherry Blossom Festival ทะเลสาบซอกชนตั้งอยู่ในเขตซงพา ใกล้กันกับสวนสนุก LOTTE WORLD  สำหรับงานเทศกาลดอกซากุระจัดเป็นประจำทุกปี ให้ท่านได้สัมผัสความ  โรแมนติกและเพลิดเพลินถ่ายรูปกับความสวยงามของซากุระบานสองริมฝั่งของถนนริมทะเลสาบ  (สงวนสิทธิ์เฉพาะช่วงเทศกาลดอกซากุระบานเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านสู่ LOTTE WORLD TOWER ท่านจะได้ขึ้นลิฟท์โดยสารคู่ (SKY SHUTTER) ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที สู่ชั้นที่ 118 SKY DECK  ไปยังจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล  ชมวิวที่สวยงาม บนพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงจากพื้นดิน 478 เมตร เป็นกระจกทั้งชั้น และวันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้าแจ่มใสยังสามารถมองเห็นไปไกลได้ถึงเมืองซองโด จังหวัดอินชอน

เที่ยง                                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการ JIMDAK จิมดัก เป็นเมนูไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี ผัดกับวุ้นเส้น พริกชี้ฟ้าและต้นหอม คล้ายเป็ดพะโล้ แต่มีรสเผ็ดนิดหน่อยและมีน้ำคลุกคลิก ทำให้รสชาติกลมกล่อม เข้มข้นยิ่งขึ้น เสิร์ฟพร้อม ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย

บ่าย                             นำทุกท่านเข้าสู่ ถนนช้อปปิ้งชินซาดง หรือเรียกกันว่า ‘artists’ street’ เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดีไซเนอร์ แบรนด์หรู ร้านกาแฟที่ตกแต่งแบบชิคๆ ถนนนี้เริ่มตั้งแต่สถานีชินซา (Sinsa Station) ยาวไปจนถึงโรงเรียนมัธยมฮยอนแด ความยาวประมาณ 700 เมตร สองข้างทางของถนนชินซาดงนี้จะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย (Gingko tree) ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงใบแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเป็นทางยาวไปตามถนน เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนนิยมมาเดินเล่น นั่งทานกาแฟ และถ่ายรูปกันในช่วงประมาณเดือน ต.ค. - พ.ย. (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) และก่อนอำลาเกาหลีให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า,ผลไม้,หมอนสุขภาพ,กิมจิ,ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

21.20 น.              เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ TG 655

 

วันที่หก            กรุงเทพฯ

01.10 น.                  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ    

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม