browsing category: ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์โปรแกรมทัวร์

27 – 01 JAN’20 BY QF ราคา : 89,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ | (N01_6) HAPPY NEW YEAR NEWZEALAND 6D 4N
NEW YEAR

HAPPY NEW YEAR NEWZEALAND 6D 4N

qantas-logo

89,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ธันวาคม | 27 - 01 ม.ค. 63
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์

15.00 น.            คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการด้านเอกสารและสัมภาระการเดินทาง

18.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

วันที่สอง

ซิดนีย์ – ชมเมืองควีนส์ทาวน์– ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

07.30 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน

09.30 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121

14.35 น.            เดินทางถึงสนามบิน เมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร ต่อมานำท่านชม เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบมีน้ำใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยและต้องมาเยือน ต่อด้วยเดินทางไปยังย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค ซึ่งเป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คน มีระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะได้มองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขา พร้อมกับทะเลสาบวาคาปูทีที่สวยงาม และชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำสุดพิเศษ **เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ + พร้อมชมวิวอันสวยงามเมืองควีนส์ทาวน์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.millenniumhotels.com/en/queenstown

วันที่สาม

ควีนส์ทาวน์ – เรือกลไฟโบราณสู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ชมการกระโดดบันจี้ – ทะเลสาบเทอานาว

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านขึ้น เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุกว่า 100 ปี และได้รับสมญานามว่า “Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบวาคาทีปูในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจนถึง วอลเตอร์พีคฟาร์ม ที่อยู่อีกฟากของทะเลสาบวาคาทีปู

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน **บาร์บีคิว ในวอลเตอร์พีคฟาร์ม

                    ให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์ โดยการ ชมการแสดงสุนัขต้อนแกะ ที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม เพื่อชมการสาธิตการตัดขนแกะ

บ่าย                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ที่มีร้านค้า ร้านอาหาร และเครื่องดื่มมากมาย หรือซื้อทัวร์เสริมนอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือกระโดดบันจี้ เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, OPTIONAL TOUR) ซึ่งเรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุดๆ แบบไม่รู้ลืม และเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว (BUNGY JUMP, OPTIONAL TOUR) เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นที่น้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน

** การนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท หรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ ไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนการจองในแต่ละวัน รวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื้อทัวร์นี้สามารถเดินเล่น **

                    นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทอานาว ที่สวยงามและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ ซึ่งใหญ่เป็นที่สองของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ถึง 344 ตารางกิโลเมตร มีพื้นน้ำที่ใสสะอาดและเยือกเย็นและเต็มไปด้วยป่าและภูเขาสูงที่สวยงาม

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DISTINCTION LUXMORE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.distinctionhotelsluxmore.co.nz/

วันที่สี่

เทอานาว – วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ – ล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ – วานาก้า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวด์ โดยผ่านทะเลสาบเทอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเพื่อเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าชม วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นอ่าวลึก โดยระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของน้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ** แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า ชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูงผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิดไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า ซึ่งมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่แห่งเมืองเกาะใต้

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก EDGEWATER RESORT WANAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.edgewater.co.nz/

วันที่ห้า

วานาก้า – ชิมปลาแซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ไครสต์เชิรช์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มแซลม่อน (HIGH COUNTRY SALMON FARM) ที่คุณภาพสูงและรสชาติเยี่ยมเป็นฟาร์มแซลม่อนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ และให้ท่านได้ ลิ้มรสแซลม่อนสดๆ แสนอร่อยหรือจะซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านก็เป็นที่ยอดนิยมเช่นกัน จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก ที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร โดยยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี ต่อด้วยเที่ยวชม ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบ มีน้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่า “ทะเลสาบสีน้ำนม” สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเหลือเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ** อาหารสไตล์ญี่ปุ่น

บ่าย             เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะซื้อของฝาก อาทิ ตุ๊กตาแกะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิร์ช

ค่ำ                รับประทานอาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก QUALITY ELMS HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.qualityhotelelms.co.nz/

วันที่หก

ไครสต์เชิรช์ – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินไครสต์เชิร์ช อาคารระหว่างประเทศ

06.15 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF138 (อาหารเช้าบนเครื่อง)

07.45 น.        เดินทางถึงสนามบิน เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

10.30 น.        เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023

16.10 น.        เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,500 บาท
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าครอบครัวหรือวีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • สายการบินแควนตัส แอร์เวย์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (สายการบินภายในประเทศจำนวน 1 ใบ 23 ก.ก. / ท่าน) และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (56 ซม. X 36 ซม. X 23 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม