ทัวร์ออสเตรเลียโปรแกรมทัวร์

13 – 17, 27 – 31 MAR’19 BY TG ราคา : 63,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย | (A01_1) SYDNEY – PORT STEPHENS 5D 3N

SYDNEY – PORT STEPHENS 5D 3N

63,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 13 - 17 ,27 - 31

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

63,900

40,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

57,500

36,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

54,500

34,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

47,900

30,500

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

7,000

7,000

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D

                     สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.20 น.      เหินฟ้าสู่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

วันที่สอง        ซิดนีย์ – หาดบอนได – เดอะร็อคส์ – โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) – โบตานิคการ์เดน

                     ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

07.20 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดบอนได สถานที่ของหนุ่มสาวชาวออสซี่ที่ชอบอาบแดดและเล่นเซิร์ฟ สัมผัสบรรยากาศสายลม แสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองซิดนีย์ ชมย่าน เดอะร็อคส์ จุดที่เก่าแก่ที่สุดของประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 จากนั้นนำชมโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ จากนั้น เดินทางสู่ โบตานิคการ์เดน เพื่อชมม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภริยาผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์และโอเปร่าเฮ้าส์ โดยจุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ย่านบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของซิดนีย์ ประกอบด้วยสวนสาธารณะและช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ศูนย์ประชุม และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ เชิญท่านเดินเที่ยวและถ่ายรูป หรือจับจ่ายซื้อของได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ เพื่อ ล่องเรือ CAPTAIN COOK ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมหมู่เรือใบเล่นลม กับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียเป็นฉากเบื้องหลัง

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

                    

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.travelodge.com.au/

 

วันที่สาม       ซิดนีย์ – สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค – วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ (SCENIC RAILWAY+ SKYWAY+ CABLEWAY ) THREE SISTER ROCK

                     ซิดนีย์ ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                 นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (Featherdale Wildlife Park) เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ ท่านสามารถเดินสํารวจเพื่อชมการดํารงชีวิตของสัตว์ป่า และสัมผัสสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่ปล่อยให้อาศัยอยู่กันตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท นกอีมู สัตว์หายากอย่าง ทัสแมเนียลเดวิล จระเข้น้ำเค็ม และบรรดาสัตว์น่ารัก แสนรู้ ต่างๆ อีกมากมาย และยังมีร้านค้าขายของให้ท่านได้เลือกซื้อไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองคาทุมบา ที่ตั้งของ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ หรือหุบเขาสีน้ำเงินที่ได้ชื่อเช่นนี้เพราะเกิดจากไอระเหยจากต้นกัม หรือยูคาลิปตัส ทำปฏิกิริยากับแสงแดดทำให้เกิดหมอกจางๆ สีน้ำเงินคราม และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันดับที่ 24 ในปี ค.ศ.2000 จากนั้นนำท่านชมหุบเขาสามพี่น้อง THREE SISTER ROCK ชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ไกลสุดสายตา แหล่งกำเนิดตำนานรักของสามสาวพี่น้องชาวอะบอริจิ้น จากนั้นสัมผัสความตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า SCENIC RAILWAY ที่ดัดแปลงมาจากทางลำเลียงขนถ่านหินในสมัยก่อนซึ่งมีความชันถึง 52 องศา และขึ้นจากหุบเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า SCENIC CABLEWAY ท่านจะได้ชมความงดงามทางธรรมชาติของป่ายูคาลิปตัส ระหว่างนั่งกระเช้านี้ ท่านจะได้พบกับความงามของหุบเขาบลูเม้าท์เท่นส์ในอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นนำท่านขึ้น SCENIC SKYWAY ท่านจะพบความงามของอุทยานแบบ 360 องศา และตื่นเต้นกับวิวทิวทัศน์ป่ายูคาลิปตัสผ่านพื้นห้องโดยสารที่เป็นกระจกแก้วที่ความสูง 720 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ซิดนีย์ เพื่อช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือย่านห้างดัง QUEEN VICTORIA BUILDING (QVB) ที่ได้รับการปรับปรุงตกแต่งอย่างสวยงามที่ตั้งอยู่บนถนน GEURGE STEET มีสินค้าแฟชั่น อัญมณี เป็นต้น

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.travelodge.com.au/

 

วันที่สี่         ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ – ล่องเรือชมโลมา - นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย –

                     เล่นเลื่อนทราย – ซิดนีย์ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ต สตีเฟ่นส์ ไปยังท่าเรืออ่าวเนลสัน เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ ชมความน่ารักของโลมาปากขวด กับสีสันชีวิตของโลมาและสัตว์ทะเลที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสทัศนียภาพโดยรอบของอ่าวเนลสัน (ท่านที่สนใจลงเล่นน้ำในตะแกรงท้ายเรือ กรุณาเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยน ซึ่งสนุกท้าทาย และปลอดภัย) ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับ ซิดนีย์

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มีให้เลือกหลากหลายเมนู

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ต สตีเฟ่นส์ ให้ท่านพบกับความตื่นเต้นและลุ้นระทึกกับการ นั่งรถ 4WD ตะลุยบนเนินทราย สนุกสุดเหวี่ยงกับ การเล่นเลื่อนทราย (SAND BOARDING) พบกับความหวาดเสียวแต่ไม่อันตรายที่สร้างความเร้าใจให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.travelodge.com.au/

 

วันที่ห้า          ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้งเมืองซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                             

                     อิสระตามอัธยาศัยในช่วงเช้า ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในซิดนีย์ เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธิ์ เมืองซิดนีย์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

16.00 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472

22.20 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

ตั๋วเครื่องบิน

  • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
  • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
  • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
  • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
  • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
  • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
  • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
  • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
  • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์