ทัวร์ออสเตรเลียโปรแกรมทัวร์

13 – 17, 27 – 31 MAR’19 BY TG ราคา : 62,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย | (A02_1) BRISBANE – TANGALOOMA 5D 3N

BRISBANE - TANGALOOMA 5D 3N

62,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 13 - 17, 27 - 31

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

62,900

39,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

56,900

35,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

53,500

33,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

46,900

29,900

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

7,000

7,000

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – บริสเบน

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D

                     สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.01 น.      เหินฟ้าสู่ บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 473

วันที่สอง        เมืองบริสเบน – เซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ – แกงการูพ้อยท์ – เขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย – ทังกาลูม่า รีสอร์ท (ล่องเรือไปเกาะมอร์ตัน) – ให้อาหารปลาโลมา

11.50 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานบริสเบน เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครบริสเบน เป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐควีนแลนด์ ที่เจริญจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน” ตั้งอยู่แม่น้ำบริสเบนที่งดงาม อากาศอันอบอุ่นกึ่งเขตร้อนกับแม่น้ำที่ไหลเอื่อย และทัศนียภาพเรียงรายบนสองฟากฝั่ง ทำให้บริสเบนเหมาะแก่การพายเรือเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง หรือปั่นจักรยาน เดินเที่ยวชมเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศ นำท่านชม เซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ ซึ่งสวนสาธารณะริมน้ำแห่งนี้เป็นสวรรค์อันเขียวขจีใจกลางเมือง บรรยากาศรื่นรมย์ทางเดินผ่านหลังคาโค้งประดับด้วยดอกเฟื่องฟ้าอันโดดเด่นของเซาท์แบงค์ พบกับสระน้ำ ร้านอาหาร คาเฟ่ ชิงช้าสวรรค์ ตลาด บาร์บีคิวฟรี และสนามเด็กเล่น ชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับท้องถิ่น และเลือกซื้อหาของที่ระลึก ผ่านชม ซิตี้ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมกับสถาปัตยกรรมที่งดงามของเมืองบริสเบน นำชมเมืองที่ แกงการูพ้อยท์ เดินทางสู่เม้าท์คูทธ่าเขาสูงที่ท่านจะได้สามารถมองเห็นวิวของเมืองบริสเบนและบริเวณโดยรอบได้อย่างงดงาม นำท่านเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์โคอาล่าโลนพาย เป็นศูนย์อนุรักษ์โคอาล่าที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ที่นี่เป็นบ้านของสัตว์น่ารักต่างๆ มากกว่า 130 ตัว และสัตว์สายพันธุ์อื่นๆ ของออสเตรเลีย เช่น จิงโจ้ ดิงโก้ และตัวตุ่น ท่านสามารถให้อาหารและอุ้มสัตว์ต่างๆ ได้ รวมทั้งยังสามารถชมการแสดงและการสาธิตอื่นๆ อีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมอร์ตัน ทังกาลูม่า รีสอร์ท ระหว่างเดินทางให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ ใช้เวลาโดยสารประมาณ 75 นาที ในการเดินทาง ถึงเกาะมอร์ตันให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจในการ ให้อาหารโลมา แสนรู้ ที่อาศัยอยู่ในทะเลตามธรรมชาติ ด้วยมือของท่านเอง ปลาโลมาจะว่ายมารับอาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นประจำ จำนวนโลมาจะมาแต่ละวันไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และพฤติกรรมของโลมาเองในช่วงนั้น

                 ***หมายเหตุ การให้อาหารปลาโลมาห้ามสัมผัสตัวโลมาอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นการทำให้โลมาตกใจ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า

                 https://www.tangalooma.com/

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มีให้เลือกหลากหลายเมนู              

 

วันที่สาม       ทังกาลูม่า รีสอร์ท – นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย – ให้อาหารนกพีลิแกน – โกลด์โคสท์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                 นําท่านเดินทางไปตะลุยกับเนินทราย ให้ท่านได้พบกับความตื่นเต้นและลุ้นระทึกกับการนั่งรถ 4 WD ระหว่างทางจะผ่านป่าและพุ่มไม้ต้นป่ายูคาลิปตัสสู่เนินทรายอันกว้างใหญ่ที่จะให้ท่านได้สนุกสุดเหวี่ยงกับ การเล่นเลื่อนทราย (SAND BOARDING) พบกับความหวาดเสียวแต่ไม่อันตรายกับการนั่งเลื่อนทรายสไลด์จากยอดเนินทรายสูงชันสู่ด้านล่าง อย่างตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ จากนั้นพาท่านชมการ ให้อาหารนกพีลิแกน เป็นนกหาปลาที่กินปลา โดยการใช้ถุงใต้คางช้อนปลาในน้ำ มีจงอยปาก และปีกที่ใหญ่มาก และยังมีนกชนิดต่างๆ อีกมากมาย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มีให้เลือกหลากหลายเมนู

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับ บริสเบน และเดินทางต่อไปยัง เมืองโกลด์โคสท์ เป็นเมืองตากอากาศติดทะเล มีหาดทรายสีทองสวยงาม ที่เมืองนี้มีจุดเล่นกระดานโต้คลื่น เป็นสวรรค์ของคนรักน้ำทะเล สวนสนุก กิจกรรมสุดหวาดเสียว และสถานบันเทิงยามค่ำคืน นอกจากนี้เมืองโกลด์โคสท์ยังเป็นแหล่งรวมคาสิโน โรงแรมหรู สถานที่ช้อปปิ้งเป็นที่ชื่นชอบของนักช้อปปิ้ง เพราะร้านค้าเปิดให้บริการจนถึง 4 ทุ่มทุกวัน ที่เมืองโกลด์โคสท์นี้ยังเป็นแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอพยพของเหล่าปลาวาฬหลังค่อมจำนวนมาก พบได้ตามแนวชายฝั่งจำนวนถึง 25,000 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน อีกด้วย

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA LEGENDS HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.mantra.com.au/

 

วันที่สี่         โกลด์โคสท์ – มูฟวี่ เวิลด์ – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไป มูฟวี่ เวิลด์ (Movie World) เป็นสวนสนุกที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นสุดตื่นเต้น การแสดงโชว์โลดโผน เป็นการจำลองการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องของค่ายวอเนอร์บราเดอร์ มีของที่ระลึก และขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนชื่อดังจากค่าย Warner Brothers มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Batman, Austin Powers, Marilyn Monroe, Scooby-Doo and Shaggy, Looney Tunes เรียกได้ว่าเดินไปทางไหนก็เจอเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่เต็มไปหมด เหมือนกับได้อยู่ในโลกภาพยนตร์อย่างแท้จริง

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย           อิสระให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในมูฟวี่เวิลด์กันต่อ ได้เวลาสมควรนำท่าน ช้อปปิ้งในย่านเซิร์ฟเฟอร์ พาราไดซ์ ที่มีร้านค้ามากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า และศูนย์รวมสินค้าจากโรงงาน หรือจะเดินเล่นริมหาดทรายสีทองที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาอาบแดดและเป็นสวรรค์ของนักเล่นเซิร์ฟ  

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANTRA LEGENDS HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.mantra.com.au/

 

วันที่ห้า          โกลด์โคสท์ – บริสเบน – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                             

                     สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบริสเบน เมืองบริสเบน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง และสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยที่สนามบิน

14.00 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 474    

22.20 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

ตั๋วเครื่องบิน

  • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
  • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
  • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
  • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
  • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
  • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
  • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
  • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
  • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์