ทัวร์ออสเตรเลียโปรแกรมทัวร์

12 – 17, 26 – 31 MAR ’19 BY TG ราคา : 79,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย | (A03_1) SYDNEY – MELBOURNE 6D 4N

SYDNEY - MELBOURNE 6D 4N

79,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 12 - 17, 26 - 31

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

77,900

56,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

71,900

50,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

67,900

47,900

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

59,900

42,500

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

7,000

7,000

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D

                     สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.20 น.      เหินฟ้าสู่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

วันที่สอง        ซิดนีย์ – สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค – วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ (SCENIC RAILWAY+ SKYWAY+ CABLEWAY ) THREE SISTER ROCK

                     ช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ - ซิดนีย์

07.20 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดบอนได สถานที่ของหนุ่มสาวชาวออสซี่ที่ชอบอาบแดดและเล่นเซิร์ฟ สัมผัสบรรยากาศสายลม แสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (Featherdale Wildlife Park) เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ ท่านสามารถเดินสํารวจเพื่อชมการดํารงชีวิตของสัตว์ป่า และสัมผัสสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่ปล่อยให้อาศัยอยู่กันตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท นกอีมู สัตว์หายากอย่าง ทัสแมเนียลเดวิล จระเข้น้ำเค็ม และบรรดาสัตว์น่ารัก แสนรู้ ต่างๆ อีกมากมาย และยังมีร้านค้าขายของให้ท่านได้เลือกซื้อไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่เมืองคาทุมบา ที่ตั้งของ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ หรือหุบเขาสีน้ำเงินที่ได้ชื่อเช่นนี้เพราะเกิดจากไอระเหยจากต้นกัม หรือยูคาลิปตัส ทำปฏิกิริยากับแสงแดดทำให้เกิดหมอกจางๆ สีน้ำเงินคราม และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันดับที่ 24 ในปี ค.ศ.2000 จากนั้นนำท่านชมหุบเขาสามพี่น้อง THREE SISTER ROCK ชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ไกลสุดสายตา แหล่งกำเนิดตำนานรักของสามสาวพี่น้องชาวอะบอริจิ้น จากนั้นสัมผัสความตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า SCENIC RAILWAY ที่ดัดแปลงมาจากทางลำเลียงขนถ่านหินในสมัยก่อนซึ่งมีความชันถึง 52 องศา และขึ้นจากหุบเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า SCENIC CABLEWAY ท่านจะได้ชมความงดงามทางธรรมชาติของป่ายูคาลิปตัส ระหว่างนั่งกระเช้านี้ ท่านจะได้พบกับความงามของหุบเขาบลูเม้าท์เท่นส์ในอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นนำท่านขึ้น SCENIC SKYWAY ท่านจะพบความงามของอุทยานแบบ 360 องศา และตื่นเต้นกับวิวทิวทัศน์ป่ายูคาลิปตัสผ่านพื้นห้องโดยสารที่เป็นกระจกแก้วที่ความสูง 720 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ซิดนีย์ เพื่อช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือย่านห้างดัง QUEEN VICTORIA BUILDING (QVB) ที่ได้รับการปรับปรุงตกแต่งอย่างสวยงามที่ตั้งอยู่บนถนน GEURGE STEET มีสินค้าแฟชั่น อัญมณี เป็นต้น

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SYDNEY TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.travelodge.com.au/

 

วันที่สาม       ซิดนีย์ – หาดบอนได – เดอะร็อคส์ – โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) – โบตานิคการ์เดนดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – เมลเบิร์น >> QF 465 (19.00-20.35)

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ หาดบอนได สถานที่ของหนุ่มสาวชาวออสซี่ที่ชอบอาบแดดและเล่นเซิร์ฟ สัมผัสบรรยากาศสายลม แสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองซิดนีย์ ชมย่าน เดอะร็อคส์ จุดที่เก่าแก่ที่สุดของประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 จากนั้นนำชมโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ จากนั้น เดินทางสู่ โบตานิคการ์เดน เพื่อชมม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภริยาผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์และโอเปร่าเฮ้าส์ โดยจุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ย่านบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของซิดนีย์ ประกอบด้วยสวนสาธารณะและช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ศูนย์ประชุม และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ เชิญท่านเดินเที่ยวและถ่ายรูป หรือจับจ่ายซื้อของได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ เพื่อ ล่องเรือ CAPTAIN COOK ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมหมู่เรือใบเล่นลม กับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียเป็นฉากเบื้องหลัง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

17.00 น.        นำท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เมืองซิดนีย์ เพื่อเดินทางไปยัง เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 465 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.00 น.        เหินฟ้าสู่ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 465

20.35 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานเมลเบิร์น เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA MELBOURNE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.rydges.com/

 

วันที่สี่         เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย – อาคารรัฐสภา – วิหารเซนต์แพทริค – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ – เกาะฟิลลิป – พาเหรดเพนกวิน – เมลเบิร์น

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านชม เมลเบิร์น เป็นเมืองที่ผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น นำท่านชม สวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้ก (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ตื่นตาตื่นใจ ของเมืองเมลเบิร์น ตรงปลายแม่น้ำ Yarra ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เป็นศูนย์รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างสำหรับจัดกิจกรรมงานแสดง และนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ นำท่านชม อนุสรณ์สถานสงคราม (Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้า สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโป ประเทศตุรกี นำท่านผ่านชม อาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น (Parliament House Melbourne) ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์น ในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรียที่ 2 ทั้งยังเคยถูกใช้เป็น อาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลีย ระหว่างปี 1901-1927 อีกด้วย สถานที่แห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของรัฐวิคตอเรีย ต่อมานำท่านผ่านชม วิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเป็นรถไฟสายเก่า ซึ่งวิ่งในระยะทางสั้นๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ และท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์ พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ มีให้เลือกหลากหลายเมนู

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและพบกับความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ให้ท่านได้สัมผัส ให้อาหาร และถ่ายรูปคู่กับโคอาล่าตัวน้อยอย่างใกล้ชิด นำท่านเดินทางสู่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่า และคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็กๆ เกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเหล่าแมวน้ำและนก นานาชนิด และพบกับ ฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวเล็ก ขึ้นจากทะเลเป็นขบวนพาเหรดเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรัง เหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก

                     ***ห้ามถ่ายรูปนกเพนกวินเพราะเป็นการรบกวนและทำให้เพนกวินตกใจ นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ครึ่งตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์เลิศรส

                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA MELBOURNE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.rydges.com/

 

วันที่ห้า          เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิร์น – ช้อปปิ้งใจกลางเมืองเมลเบิร์น

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                             

                     นำท่านเดินทางจากเมลเบิร์นตามเส้นทางสาย เกรทโอเชี่ยนโร้ทแบบเต็มสาย ที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่จะพลาดไม่ได้เลยหากมาถึงรัฐวิคตอเรีย ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพ และสัมผัสกับความงดงามของชายฝั่งมหาสมุทรตอนใต้และหาดทรายต่างๆ สุดอลังการของออสเตรเลีย มีหน้าผาสูงชัน เรียงราย และหมู่บ้านอันมีมนต์เสน่ห์ โดยผ่านเมือง Anglesea และเมือง Lorne ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติพร้อมทะเลสวยงามและสงบ รอท่านอยู่ตลอดเส้นทางเข้าสู่ Apollo Bay ที่เป็นอีกเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สวยงามอีกเมืองและมีน้ำทะเลสีน้ำเงินตัดกับป่าอันเขียวขจี ทำให้เมืองนี้มีเสน่ห์สวยงาม นอกจากนี้ระหว่างทางผ่านชมโคอาล่าที่อยู่ตามต้นยูคาลิปตัสตามธรรมชาติ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – อาหารแบบตะวันตก

บ่าย              จากนั้นเดินทางต่อสู่ พอร์ตแคมเบลล์ สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในโลก ท่านจะต้องตะลึงกับภาพทิวทัศน์อันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิค และลักษณะภูมิประเทศที่ไม่เหมือนที่ใดๆ ในโลก นำท่านชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหินไฮไลต์ของการเดินทางครั้งนี้ คือหิน Twelve Apostles อันตั้งตระหง่านอิสระอย่างน่าประทับใจ หินเหล่านี้แยกออกจากหน้าผาชันเนื่องจากโดนน้ำทะเลกัดกร่อน ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด

                     *****ท่านสามารถซื้อทัวร์เพิ่ม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ให้ท่านชมความงามในมุมสูงที่รับรองได้ว่าท่านจะต้องประทับใจ ราคาที่เริ่มต้นโดยประมาณ 145 เหรียญออสเตรเลีย สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมลเบิร์น ให้ท่าน ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมือง เฟเดอเรชั่นสแควร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็น DAVID JONE และ MYER ตั้งอยู่บนถนน BURKE STREET ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ทั้งครีม เครื่องสำอาง กระเป๋าเสื้อผ้า และร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE VICTORIA MELBOURNE HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.rydges.com/

 

วันที่หก         เมลเบิร์น – อิสระช้อปปิ้งเมลเบิร์น – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                             

                     อิสระตามอัธยาศัยในช่วงเช้า ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในเมลเบิร์น เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

11.10 น.        สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมลเบิร์น เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยที่สนามบิน

15.15 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 466

21.45 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

ตั๋วเครื่องบิน

  • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
  • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
  • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
  • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
  • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
  • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
  • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
  • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
  • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์