travel

ยกเลิกกรอกใบ ตม.6!!! สำหรับคนไทย

แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองแล้ว!! มีผลใช้ทันที

       นายกฯ ประกาศเลิก ตม.6 แก้ปัญหาความล่าช้าการผ่านเข้าเมือง เร็วขึ้น จากกำหนด 1 ต.ค. เป็น 15 ก.ย. ตามมติเห็นชอบการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ออกคำสั่งตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ 2557 แก้ไขกฏหมายคนเข้าเมือง ให้ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องกรอกฟอร์ม ตม.6 สำหรับการเข้าและออกนอกราชอาณาจักร

 

     ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้ง สตม.การท่าอากาศยาน และสายการบิน ต่างมีความพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขในทันที ทั้งด่านทางบก, ด่านทางอากาศ และด่านทางน้ำ พร้อมกันทั่วประเทศ ทำให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความคับคั่งของผู้โดยสารที่รอรับการตรวจเอกสาร ประกอบกับ สตม.การท่าอากาศยาน มีการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบตรวจคนเข้าเมือง กับฐานข้อมูลของหน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ ฐานข้อมูลหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎ์กระทรวงมหาดไทย และฐานข้อมูลหมายจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมทั้งเสริมความปลอดภัยด้วยระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทย ตามหลายๆ ประเทศที่ยกเลิกใบ ตม.6 ไปแล้วเพื่อลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นประเทศที่ต้องทำวีซ่า ทำให้มีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางแล้ว อาทิ อังกฤษ ออสเตรเลีย

สำหรับในส่วนของชาวต่างชาติ และคนต่างด้าวยังคงต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ตม.6 เช่นเดิม แต่ทั้งนี้ สตม.ท่าอากาศยาน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ บัตร ตม.6 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น โดยจะเริ่มใช้ บัตร ตม.6 แบบใหม่วันที่ 31 ธ.ค. 60