ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

OCT-NOV’19
ราคา : 39,900.-
BY KE

ทัวร์เกาหลี | (K04_4) KOREA BUSAN YEOSU AUTUMN 5D 3N

KOREA BUSAN YEOSU SUMMER 5D 3N

korean_air_logo

39,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม - พฤศจิกายน
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ

22.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรี่ยนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – สนามบินปูซาน – โบซอง – ไร่ชาเขียวโบซอง – หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง – ยอซู

01.40 น.        ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE662 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.40 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ นำท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโบซอง แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของเกาหลีซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง ทำให้มองเห็นไร่ชาเป็นแนวสีเชียวสูงตํ่าสลับกันไปตามแนวภูเขา ไร่ชาเขียวแห่งนี้เป็นที่แรกๆ ของเกาหลีที่ใช้วิธีการปลูกชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และชาวไร่ที่นี่ก็มีความชำนาญในการปลูกชาเขียวเป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นแหล่งผลิตชาเขียวขึ้นชื่อของเกาหลี นอกจากชาที่มีคุณภาพแล้ว ไร่ชาก็มีบรรยากาศที่สวยงามจนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มักจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูบลูโกกิเกาหลี (BULKOKI) โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้นเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง ตั้งอยู่ในเขตซอลลานัมโด เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ เช่น ห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณรวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรือนแล้วยังมีปราสาทโบราณที่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้ จะมีทางเดินเหมือนกำแพงเมืองยกสูงจากพื้น และเดินตรงไปยังปราสาทได้ไปถึงขอบฟ้า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูคาลบี้ (KALBI) อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกรสหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมและตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำ โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนๆ ตามที่ชอบ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MVL Hotel Yeosu หรือเทียบเท่า

www.mvlhotel.com/yeosu

วันที่สาม

YEOSU OCEAN RAIL BIKE – ทงยอง – อุทยานแห่งชาติทางทะเล (นั่งกระเช้า) – ปูซาน – ถนนซัมยอน ช้อปปิ้ง – ถนนสายบันเทิง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
                 นำท่านเดินทางสู่ YEOSU OCEAN RAIL BIKE เป็นเส้นทางชมธรรมชาติริมทะเลมีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยตลอดระยะทางจะผ่านชายหาด, ชมโขดหินริมทะเล และได้รับลมเย็นๆ ที่พัดเข้าชายฝั่งซึ่งเส้นทางนี้นอกจากจะได้ปั่นเรียบชายหาดแล้วยังมีบางช่วงที่ปั่นลอดผ่านอุโมงค์อีกด้วย รถที่ใช้ปั่นนี้เป็นรถจักรยานที่ออกแบบมาพิเศษไว้ใช้สำหรับรางรถไฟโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถนั่งได้ 2-4 คน

 เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูซีฟู้ดหม้อไฟทะเล (SEAFOOD STEAM BOWL SOUP) นำของทะเลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง, หอย, ปู, ปลาหมึก และปูอัด พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ต้นกระเทียม, ผักตามฤดู, และหัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟและเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไป พอน้ำเดือด ให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู้ด หรือทานคู่กับ ข้าวสวย, น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี, พริกป่น และเครื่องเคียงต่างๆ  

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ทงยอง (นั่งกระเช้า) **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** ภูเขาทงยองมีรึกซาน ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 461 เมตร มีความยาวที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งมีความยาวถึง 1,975 เมตร ให้ทุกท่านได้สัมผัสชมความงามของทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติทางทะเลฮันรยอซูโด ที่มีความงดงามราวกับเกาะสวรรค์ พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจและเต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สวยงามในมุมสูง จากนั้นเดินทางสู่ ถนนซัมยอน ช้อปปิ้ง เป็นถนนที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองปูซาน หรือที่รู้จัก ในชื่อ Art Street ซึ่งทอดยาวไปกว่า 330 เมตร เต็มไปด้วยคาเฟ่, บาร์ และร้านอาหารที่มีเครื่องดื่มที่อร่อยราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิงหลายแห่งเช่น โรงภาพยนตร์, โรงละคร และห้องเล่นเกม ยังมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสเพลิดเพลินไปกับการแสดงบนถนน และการละเล่นรวมทั้งวาดภาพ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง (BUFFET AT JAGALCHI) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่รู้จักกันดีทั่วโลก โดยเอาเนื้อหมูและอาหารทะเลมาหมักกับเครื่องเทศสูตรพิเศษของเกาหลี เพื่อให้มีรสชาติที่กลมกล่อมรับประทานโดยเอามาย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม ห่อทานแบบเมี่ยงคำ โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบ หรือทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ และน้ำซุป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนสายบันเทิง หรือ PIFF STREET (Pusan International Film Festival) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังปูซาน เริ่มเปิดในปี ค.ศ.1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละครนัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริเวณอ่าวซูยองมัน ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำ และดนตรีมากมายในบริเวณชายหาดควังอัลลี

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

www.commodorehotel.co.kr/html/intro/

วันที่สี่

วัดพูลกุกซา – ถ้ำซ็อกคูรัม – ศูนย์โสม – ช้อปปิ้งห้างชินเซเกะ – ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ วัดพูลกุกซา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งในประเทศเกาหลี เนื่องจากแสดงถึงฝีมือของสถาปนิกสมัยชิลลา และความเชื่อในพุทธศาสนาแต่เดิมเมื่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.535 มีทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และเป็นหิน แต่ปัจจุบันนี้คงเหลือแต่สะพานบันไดและเจดีย์ที่ทำจากหิน ได้มีการบูรณะวัดนี้เมื่อ ปี ค.ศ.752 และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม ปี ค.ศ.1955 นับเป็นสถานที่สำคัญ และโดดเด่นทางวัฒนธรรมของเกาหลีอีกแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางชม ถ้ำซ็อกคูรัม เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีอายุเก่าแก่พอกับวัดพูลกุกซา และมีการแกะสลักขึ้นในสมัยชิลลาเช่นเดียวกัน ศาสนวัตถุที่ถูกประดิษฐานอยู่ภายใน ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ตรงกลาง พระพุทธรูปนี้ถูกล้อมรอบด้วยรูปปั้น ของพระโพธิสัตว์และเทพยดาที่ช่วยปกปักรักษา ส่วนผนังถ้ำซึ่งเป็นรูปทรงโดมทำจากหินแกรนิตมีการสลักลวดลายอันวิจิตร นับเป็นอัจฉริยภาพทางสถาปัตยกรรมในปี ค.ศ.1995 องค์การยูเนสโกได้จัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูไก๋ตุ๋นโสมทรงเครื่อง (GINSENG CHICKEN SOUP) เป็นอาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุง และเสริมสุขภาพ พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก๋ากี้, พุทราจีน และรากโสมเล็กๆ ผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง, เส้นขนมจีน, เหล้าโสม, พริกไทยดำ และเกลือ เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี และพริกไทยป่นแถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลี ที่เรียกว่า “โซจู” ทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค่ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกาย ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝาก และของที่ระลึก จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งห้างชินเซเกะ สาขา CENTUM CITY ที่ได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นห้างในเครือของชินเซเกะ ที่เป็นต้นตำรับของห้างที่เกาหลี ภายในห้างมีการออกแบบทั้งภายใน และภายนอกที่สวยงาม มีทุกสิ่งอย่างให้เลือกซื้อเลือกหา ตั้งแต่สินค้าความงาม, แฟชั่น, เทคโนโลยี, สิ้นค้าแบรนด์เนม, ร้านหนังสือ KYOBO BOOK STORE ที่เป็นร้านจำหน่ายหนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้, ลานสเก็ตน้ำแข็ง, สนามไดร์กอล์ฟ, สปา, สวนสนุก, สวนสัตว์, คาราโอเกะ, โรงภาพยนตร์ และสวนอาหารจากทั่วทุกมุมโลก นำทุกท่านแวะถ่ายรูป ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101 (The Bay 101) ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ศูนย์กีฬาทางน้ำที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮ้าส์, ร้านอาหาร และบาร์ อีกจุดนั่งชิว, กินลม และชมบรรยากาศ

 ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด (SEAFOOD BUFFET) ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเล สดๆ ใหม่ๆ สนุกกับการปรุงเป็นชาบูในสไตล์ตัวท่านเอง มีเทมปุระบุฟเฟ่ต์และซูชิหน้าต่างๆ พร้อมอาหารนานาชนิดต้นฉบับเกาหลี และเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่อั้น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ปูซาน – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด – ดิวตี้ฟรี – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินปูซาน – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับ และดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์, สารกันบูด, สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่ามากเพียงใด จากนั้นนำท่านชม ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเลยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นที่ทำด้วยกระจกหนา 50 มิลลิเมตร เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยเเข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออก และทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง พบสินค้าหลากหลายยี่ห่อ เช่น หลุยส์วิตอง (LOUIS VUITTON), พราด้า (PRADA), เฟอร์รา กาโม่ (SALVATORE FERRAGAMO), กุชชี่ (GUCCI), ชาแนล (CHANEL), เอสเตลอเดอร์ (ESTEELAUDER), คลีนิกซ์ (CLINIQUE), ลังโคม (LANCOME) รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง และเครื่องสำอางดังของเกาหลี 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูชาบู (SHABU) อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลีย บุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดูกาล, โอเด้ง, เบคอนหมู ที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อเวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้มเป็นอุด้งร้อนๆ หรือทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ตั้งอยู่บนเนินเขาสถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้านที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกันปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองปูซาน (แต่เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา ก่อนอำลาเกาหลีให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง และขนมแบบต่างๆ  เช่น ช็อกโกแลตหิน, ซีเรียลช็อกโค, ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมชาโคลนพอกหน้า, ผลไม้, หมอนสุขภาพ, กิมจิ, และชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินปูซาน

20.35 น.        เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE661

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินโคเรียน แอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์