"/>
ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี | KOREA BUSAN YEOSU WINTER
6D 3N

วันเดินทาง :
ม.ค. – มี.ค. 63

รหัสทัวร์ : K04_1
ราคา :
37,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ 

22.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรี่ยนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ    คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2

สนามบินคิมแฮ (ปูซาน) – โบซอง – ไร่ชาเขียวโบซอง – หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง – ยอซู

01.40 น.  :  ออกเดินทางสู่ สนามบินคิมแฮ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE662

08.40 น.  :  เดินทางถึง สนามบินคิมแฮ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ จากนั้นเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโบซอง เป็นแหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของเกาหลี ซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง โดยไร่ชาโบซองแห่งนี้เป็นไร่ชาเขียวแห่งแรกๆ ของเกาหลีที่มีการใช้วิธีการปลูกชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและชาวไร่ที่นี่ก็ยังมีความชำนาญในการปลูกชาเขียวเป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นแหล่งผลิตชาเขียวขึ้นชื่อของเกาหลี นอกนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มักจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการ บลูโกกิเกาหลี ** นำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม นำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำ เส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่าง

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง ตั้งอยู่ในเขตซอลลานัมโด เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ ซึ่งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องที่ทำมาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากนี้ยังมีปราสาทโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้ โดยจะมีทางเดินเหมือนกำแพงเมืองยกสูงจากพื้น และเดินตรงไปยังปราสาทได้ไปถึงขอบฟ้า

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการ คาลบี้ **เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่มีรสชาติออกรสหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูกย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม ตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำ โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนๆ ตามชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ำซุป

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MVL HOTEL YEOSU หรือเทียบเท่า

www.mvlhotel.com/yeosu

วันที่ 3

ทงยอง – อุทยานแห่งชาติทางทะเล (นั่งกระเช้า) – เรือเต่าท่าเรือคังกูอัน ปูซาน – ตลาดปลาจุนกัง – ตลาดนัมโพดง

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
นำท่านเดินทางสู่ ทงยอง มีภูเขาทงยองมีรึกซาน ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 461 เมตร มีความยาวที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ถึง 1,975 เมตร ให้ทุกท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ อุทยานแห่งชาติทางทะเล HALLYEOSUDO (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่มีความงดงามราวกับเกาะสวรรค์ พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจและเต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สวยงามในมุมสูง

 เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการ ซีฟู้ดหม้อไฟทะเล **นำของทะเลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่อง เช่น    ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไป พอน้ำเดือดให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู้ด หรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่าง ๆ  

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เรือเต่าท่าเรือคังกูอัน โดยเรือเต่าถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบหมายให้ กองทัพเรือแห่งประเทศเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงจิตวิญญาณแห่งความรักชาติของนายพลอีซุน เรือเต่าถูกสร้างและจัดแสดงไว้บริเวณปลายน้ำของแม่น้ำฮันกัง เป็นส่วนหนึ่งของเขตปลอดทหาร DMZ (Demilitarized Zone) เป็นพื้นที่ซึ่งได้เปิดให้สาธารณะชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้เป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปี นับตั้งแต่การแบ่งแยกประเทศเกาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน เพื่อไปยัง ตลาดปลาจุนกัง ที่นี่ถือเป็นตลาดสด พื้นเมืองสำคัญของคนปูซาน เมืองปูซานเป็นเมืองชายทะเลอาชีพหลัก คือ ประมงและอู่ต่อเรือ ที่นี่จึงเป็นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมของชาวเกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่น ปลาแห้ง ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง และกิมจิที่ทำจากปลาหมึกที่เป็นที่นิยม ให้ท่านเลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย และเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ให้ท่านเพลิดเพลินไปด้วยร้านสินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ที่ถูกยกมาตั้งไว้ในที่แห่งนี่เช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้านเครื่องสำอางค์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการ ไก่ตุ๋น โสมทรงเครื่อง **เป็นอาหารวังในสมัยก่อนที่เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด เก๋ากี้ พุทราจีน และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลี ที่เรียกว่า “โซจู” ทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

www.commodorehotel.co.kr/html/intro/

วันที่ 4

  วัดพูลกุกซา – ถ้ำซ็อกคูรัม – ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ – ศูนย์โสม – ช้อปปิ้งห้างชินเซเกะ  

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพูลกุกซา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 535 มีทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และเป็นหิน แต่ปัจจุบันนี้คงเหลือแต่สะพานบันได และเจดีย์ที่ทำจากหิน ได้มีการบูรณะวัดนี้เมื่อ ค.ศ. 752 และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1955 จากนั้นนำทุกท่านชม ถ้ำซ็อกคูรัม เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง มีอายุเก่าแก่และโบราณพอๆ กับวัดพูลกุกซา โดยศาสนวัตถุที่ถูกประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ รูปปั้นของพระโพธิสัตว์ และเทพยดาที่ช่วยปกปักรักษา ส่วนผนังถ้ำรูปทรงโดมทำจากหินแกรนิตมีการสลักลวดลายอันวิจิตร นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1995 องค์การยูเนสโกได้จัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการ ฮันชิก **ลักษณะเป็นชุดโต๊ะโบราณเกาหลีเพื่อสุขภาพโดยมีกับข้าวถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและหลายประเภทให้ได้เลือกชิมและทานคู่กับข้าวสวย ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค        

บ่าย  :  นำทุกท่านเข้าสู่ ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของปูซานและเป็นที่สำหรับชมวิวสวยกลางทะเลที่ท้าทายความกล้าและ              น่าหวาดเสียวสุดๆ เพราะจุดชมวิวนี้มีพื้นทางเดินเป็นกระจกใสที่มีความยาว 72.5 เมตร และสูงถึง 20 เมตร ซึ่งพื้นทางเดินที่เป็นกระจกใสนี้ทำให้เราสามารถเห็นคลื่นที่ซัดกระทบกับชายฝั่งและโขดหินที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจน นับเป็นหนึ่งในที่เที่ยวปูซานที่ท้าทายความกล้าเป็นอย่างมาก จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โดยโสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค ท่านจะได้ชมวงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี ซึ่งโสมอายุ 6 ปีถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ท่านยังจะได้เลือกซื้อโสมคุณภาพดีที่ใช้บำรุงร่างกายที่เหมาะเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย หลังจากนั้นอิสระช้อปที่ ห้างสรรพสินค้า Shinsegae Centum City ซึ่งภายในห้างจะมีการออกแบบทั้งภายในและภายนอกที่สวยงาม มีทุกสิ่งอย่างให้เลือกซื้อเลือกหากัน ตั้งแต่สินค้าความงาม แฟชั่น เทคโนโลยี แบรนด์หรูๆ ครบทุกแบรนด์ ร้านหนังสือ KYOBO BOOK STORE ที่เป็นร้านจำหน่ายหนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมไปจนถึงลานสเก็ตน้ำแข็ง สนามไดร์กอล์ฟ สปา สวนุสนุก สวนสัตว์ คาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ และสวนอาหารจากทั่วทุกมุมโลก เรียกได้ว่ามีทุกอย่างเสร็จสรรพทีเดียว

 ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด **ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลสดใหม่ ปรุงรสเป็นชาบูในสไตล์ตัวท่านเอง นอกจากนี้ยังมีเทมปุระ ซูชิหน้าต่างๆ อาหารนานาชนิดต้นฉบับเกาหลี และเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก COMMODORE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

 www.commodorehotel.co.kr/html/intro/

วันที่ 5

ปูซาน – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – หอคอยปูซาน (ลิฟท์)

ถนนสายบันเทิง – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินคิมแฮ (ปูซาน) – กรุงเทพฯ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกและสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ โดยท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองคุณค่าของสมุนไพรชนิดนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นสถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้านที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกันปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองปูซาน อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการ ชาบู **เป็นอาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด จึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงคู่โต๊ะ

บ่าย   :  นำท่านเดินทางสู่ หอคอยปูซาน ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนมาร์คของเมืองปูซานที่มีความสูงถึง 120 เมตร เปิดให้ขึ้นไปชมวิวของเมืองได้โดยรอบที่จะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค่ำจะเห็นแสงสีของเมืองปูซานอย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านสู่ ถนนสายบันเทิง หรือ PIFF STREET เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริ่มเปิดในปี ค.ศ. 1996 ปัจจุบันจะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในบริเวณนี้ยังมีโรงละคร      นัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริเวณอ่าวซูย็องมัน ในเดือนสิงหาคมของทุกปีทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบำ และดนตรีมากมายในบริเวณหาดควันกัลลิ และให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER เป็นศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมชาโคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการ ลิ้มรส โอซัม หรือ หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักแบบเกาหลีสไตล์สมัยใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมรับประทาน เพราะมีรสชาติออกหวาน เผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง (บริการเพียงบางเมืองของประเทศ)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินปูคิมแฮ

20.35 น.  :  เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE661

วันที่ 6

กรุงเทพฯ

00.30 น.  :  เดินทางถึง สนามบินนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินโคเรียน แอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์