ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

OCT-NOV’19
ราคา : 51,900.-
BY TG

ทัวร์เกาหลี | (K02_5) KOREA EATING TOUR 5D 3N

KOREA EATING TOUR 5D 3N

Thai_Airways_logo_logotype_emblem_1

51,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม - พฤศจิกายน
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – อินชอน

20.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.10 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – THE GARDEN OF MORNING CALM – สะพานกระจกแก้วใส – ตลาดปลาแดโพฮัง – ซกโซ

06.35 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ THE GARDEN OF MORNING CALM สวนนี้เป็นดินแดนแห่ง ความสงบยามเช้าตั้งอยู่ในเขตเมืองกาพยอง (Gapyeong) เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณ ที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลทั้งสวน รวมถึงต้นสนมากมาย โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดอกไม้ต่างๆ จะผลิดอกออกใบในช่วงต้นปี ส่วนในช่วงปลายปีก็จะเปลี่ยนสีสันสวยงาม  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูทัคคาลบี้ ต้นตำหรับเก่าแก่กว่า 80 ปี พร้อมลิ้มรสทัคคาลบี้ ทำจากเนื้อไก่ ผ่านการหมักสูตรลับเฉพาะแบบเกาหลีแท้ๆ ทั้งรสชาติและบรรยากาศ จะทำให้คุณประทับใจ

บ่าย            นำท่านไปยัง สะพานกระจกแก้วใส ทางเดินลอยฟ้าเหนือทะเลสาบเอียมโฮ สัมผัสความตื่นเต้น เดินบนสะพานกระจกแก้วที่มีความยาว 14 เมตร จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดปลาแดโพฮัง สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารที่จะขายอาหารทะเลสดๆ รวมทั้งอาหารทะเลแห้ง ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากอาหารทะเลแล้วราคาก็ไม่แพงด้วย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหารทะเลสดๆ **เมนูซีฟู้ดที่ย่านอาหารทะเลชื่อดัง เมือง “ซกโชว” ตั้งบนถนนที่เต็มไปด้วย อาหารทะเลสดๆ ไฮไลท์อยู่ที่ปูยักษ์ KING CRAB ที่ให้คุณเลือกสดๆ และปรุงใหม่ๆ ให้คุณได้รับประทานแบบ “ทั้งตัวปู” ลิ้มรสความสด ใหม่ของปูยักษ์ เนื้อหวานๆ เต็มคำ เสิร์ฟพร้อม เมนูเครื่องเคียงมากมาย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sea Cruise Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ซกโซ – ซอรัค – อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน (Cable Car) – วัดชินฮึงซา – Icheon Lotte Premium Outlet – ย่านอินซาดง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี นำชมทิวทัศน์, บรรยากาศที่เต็มไปด้วยหุบเขา, ลำธาร และพันธุ์ไม้อันสวยงาม อุทยานแห่งชาติซอรัคซานจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรักเทือกเขาแนวนอก, แนวใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วง นำท่านกราบนมัสการ ขอพรพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ณ วัดชินฮึงซา ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ และมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่งดงาม ประดิษฐานอยู่ภายในวัด ตามประวัติแล้วแต่ก่อนวัดนี้เป็นวัดย่อยของวัดคอนบงในปี ค.ศ.1912 และกลายเป็นวัดหลักที่สำคัญในประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ.1971 เป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิลลา ค้นพบโดยนักบวชจาซาง ซึ่งเป็นผู้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ด้วย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน **เมนูซีฟู้ดหม้อไฟทะเล (SEAFOOD STEAM BOWL SOUP) นำวัตถุดิบต่างๆ จากทะเล ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง, หอย, ปู, ปลาหมึก, ปูอัด และเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ต้นกระเทียม, ผักตามฤดูกาล, หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุป ซีฟู๊ดลงไป พอน้ำเดือดให้นำอุด้ง หรือ เส้นก๋วยเตี๋ยว ลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู๊ดหรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี พริกป่น และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย             นำจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Icheon Lotte Premium Outlet เป็นเอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีร้านค้าแบรนด์เนมประมาณ 353 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจสิ้นค้าลดราคา 20-80% นอกเหนือจากร้านแบรนด์เนมต่างๆ แล้วยังมีร้านอาหาร, food court และพื้นที่พักผ่อน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้าน KEUNJIB **เมนูอาหารชุดเกาหลี (Hanjeongsik) เป็นอาหารที่จัดมาเป็นชุด มีจุดกำเนิดมาจากในวัง เสิร์ฟด้วยข้าวสวย ต่อด้วยอาหารจานหลักซึ่งมีทั้งของต้ม, ของทอด, ของย่าง, ของนึ่ง หรือ ของหมัก รวมถึงหม้อไฟ และปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวานพื้นเมืองอย่าง ซิกเฮ (เครื่องของหวานทำจากข้าว) หรือ ซูจองควา (เครื่องดื่มของหวานที่ทำจากอบเชยหรือลูกพลัม) หรือ ของหวานอื่นๆ ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล และภูมิภาค หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านสู่ ย่านอินซาดง สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบเกาหลีในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ, ร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพื้นเมือง, ร้านขายวัตถุโบราณ, ภัตตาคาร และโรงน้ำชาตามแบบเกาหลี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมในช่วงเสาร์-อาทิตย์ อินซาดงจะเป็นเขตปลอดยานพาหนะ และมีตลาดนัดขายของเก่า, เครื่องประดับ และงานศิลปะ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่สี่

โซล – พระราชวังชางด็อกกุง + แต่งชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง ใช้เป็นพระราชวังหลักโดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5 แห่ง เป็นพระราชวังที่รู้จักกันดีเพราะมีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ พระราชวังชางด็อกกุงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1997 พระราชวังชางด๊อกกุงเป็น ฉากหนึ่งของซีรี่ส์ดัง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับทัศนียภาพที่งดงามของศาลา, สระน้ำ และสวนป่า 

พิเศษ!! เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับชุดประจำชาติฮันบก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูหมูย่างเกาหลี (KALBI) ร้านชื่อดังที่มีรสชาติเป็นเลิศ บรรยากาศสุดหรู และรสชาติของอาหารจะทำให้คุณติดใจกับหมูหมัก สูตรเฉพาะ ของร้านเนื้อหมูนิ่มๆ ทานคู่กับผักสดๆ พร้อมน้ำจิ้มแบบเกาหลีที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยไม่รู้ลืม

บ่าย           นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง พบสินค้าหลากหลายยี่ห้อ เช่น หลุยส์วิตอง (LOUIS VUITTON), พราด้า (PRADA), เฟอร์รา กาโม่ (SALVATORE FERRAGAMO), กุชชี่ (GUCCI), ชาแนล (CHANEL), เอสเตลอเดอร์ (ESTEELAUDER), คลีนิกซ์ (CLINIQUE), ลังโคม (LANCOME) รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดังและเครื่องสำอางดังของเกาหลี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้, เมโทรมิโดป้า, ห้างสรรพสินค้าชินเซแก, ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆ อีกมากมาย มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป, รองเท้า, เครื่องใช้เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง และของที่ระลึก

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์โทไดซีฟู้ด (TODAI BUFFET SEAFOOD) ซีฟู้ดนานาชนิด เช่น ขาปูอลาสก้า และอาหารนานาชาติ เช่น ซูชิ พร้อมเครื่องดื่ม Solf Drink ไม่อั้น 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ห้า

โซล – วัดพงอึนซา - SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTE WORLD TOWER – ถนนช้อปปิ้งชินซาดง – Korean Shopping Center – สนามบินอินชอน 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ วัดพงอึนซา ที่ชาวเกาหลีรู้จักกันในอีกชื่อว่าวัดกยอนซองซา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาคาร COEX ในย่านธุรกิจอย่างเขตคังนัม ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.794 ในราชวงศ์ชิลลากษัตริย์วองซอง จากนั้น ในปี ค.ศ.1498 สมเด็จพระราชินีช็องฮย็อน ได้มีการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพงอึนซา จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTE WORLD TOWER พร้อมนำท่านขึ้นลิฟท์โดยสารคู่ (SKY SHUTTER) ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที สู่ชั้นที่ 118 SKY DECK ไปยังจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ชมวิวที่สวยงาม บนพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงจากพื้นดิน 478 เมตร เป็นกระจกทั้งชั้น และวันที่ ท้องฟ้าแจ่มใสยังสามารถมองเห็นไปไกลได้ถึงเมืองซองโด จังหวัดอินชอน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น 

                  กลางย่านมหาวิทยาลัยฮงอิกร้านชื่อดัง ที่เกิดจาการรวมตัวของเหล่าศิลปินเกาหลี ทำให้เกิดเมนูสไตล์เกาหลีสมัยใหม่นี้ขึ้นมารสชาติของอาหารที่ผ่านการหมักจากเครื่องเทศหลายอย่าง ทำให้มีรสชาติที่อร่อยและนุ่มลิ้น ท่ามกลางบรรยากาศแบบวัยรุ่นเกาหลี

บ่าย             นำท่านเข้าสู่ ถนนช้อปปิ้งชินซาดง หรือเรียกกันว่า “Artists’Street” เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านกาแฟที่ตกแต่งแบบชิคๆ ถนนนี้เริ่มตั้งแต่สถานีชินซา (Sinsa Station) ยาวไปจนถึงโรงเรียนมัธยมฮยอนแด ความยาวประมาณ 700 เมตร สองข้างทางของถนนชินซาดงนี้จะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงใบแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเป็นทางยาวไปตามถนน เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนนิยมมาเดินเล่น นั่งทานกาแฟ และถ่ายรูปกันในช่วงประมาณ เดือน ต.ค.-พ.ย. (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) และก่อนอำลาเกาหลีให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ Korean Shopping Center ศูนย์รวมของพื้นเมือง และขนมแบบต่างๆ เช่น ช็อกโกแลตหิน, ซีเรียลช็อกโค, ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมชาโคลนพอกหน้า, ผลไม้, หมอนสุขภาพ, กิมจิ, และชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ

 21.25 น.        เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์