ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

22-26 MAY’19
ราคา : 48,900.-
BY TG

ทัวร์เกาหลี | (K02_3) KOREA EATING TOUR 5D 3N

KOREA EATING TOUR 5D 3N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

48,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤษภาคม |

กำหนดการเดินทาง :      22 - 26            

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

48,900.-

32,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม

48,900.-

32,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

41,500.-

27,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

36,900.-

24,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

5,500.-

5,500.-

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพ – อินชอน

20.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.10 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 658

วันที่สอง

อินชอน – THE GARDEN OF MORNING CALM – สะพานกระจกแก้วใส – ตลาดปลาแดโพฮัง – ซกโซ

06.35 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THE GARDEN OF MORNING CALM ซึ่งสวนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความสงบยามเช้า ตั้งอยู่ในเขตเมืองกาพยองเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณที่ส่งกลิ่นหอมหวานอบอวลทั้งสวนรวมถึงต้นสนมากมายที่มองทัศนียภาพแห่งความงาม โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ดอกไม้ต่างๆ จะผลิดอกออกใบในช่วงต้นปี ส่วนในช่วงปลายปีก็จะพากันเปลี่ยนสีสันสวยงาม  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “ทัคคาลบี้” ต้นตำหรับเก่าแก่กว่า 80 ปี บนถนนแห่งร้านทัคคาลบี้ พร้อมลิ้มรสทัคคาลบี้ ทำจากเนื้อไก่ ผ่านการหมักสูตรลับเฉพาะแบบเกาหลีแท้ๆทั้งรสชาติและบรรยากาศ จะทำให้คุณประทับใจ

บ่าย             นำทุกท่านไปยัง สะพานกระจกแก้วใส เป็นทางเดินลอยฟ้าเหนือทะเลสาบเอียมโฮที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอียมโฮแห่งนี้ สัมผัสความตื่นเต้นจากเดินบนสะพานกระจกแก้วที่มีความยาวถึง 14 เมตร จากนั้นนำท่านไปยัง ตลาดปลาแดโพฮัง สัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ที่จะขายอาหารทะเลสดๆ รวมทั้งอาหารทะเลแห้ง ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากอาหารทะเลแล้วราคาก็ไม่แพงด้วย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ร้านอาหารทะเลสดๆ ที่ย่านอาหารทะเลชื่อดัง เมือง “ซกโชว”  โซรัคลิ้มรส SEA FOOD แบบเกาหลีร้านอาหารทะเล ตั้งบนถนนที่เต็มไปด้วย อาหารทะเลสดๆ ไฮไลท์อยู่ที่ปูยักษ์ KING CRAB ที่ให้คุณเลือกสดๆ และปรุงใหม่ๆ ให้คุณได้รับประทานแบบ “ทั้งตัวปู” ลิ้มรสความสด ใหม่ของปูยักษ์ เนื้อหวานๆ เต็มคำ เสิร์ฟพร้อมเมนูเครื่องเคียงมากมาย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SEOKCHO SEA CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า

http://skyseacruisehotel.com/main/main.php

วันที่สาม

ซกโซ – ซอรัค – อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน (Cable Car) – วัดชินฮึงซา – สวนผลไม้ตามฤดูกาล – Icheon Lotte Premium Outlet – ย่านอินซาดง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ให้ทุกท่านได้ชมทิวทัศน์ และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหุบเขา ลำธารและพันธุ์ไม้อันสวยงาม ซึ่งอุทยานแห่งชาติซอรัคซานจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ประกอบด้วย โอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรัก เป็นเทือกเขาแนวนอก แนวในและแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรั่งทั้ง  ฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง จากนั้นนำทุกท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ณ วัดชินฮึงซา ซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่งดงาม สง่าประดิษฐานอยู่ภายในวัด ตามประวัติแต่ก่อนวัดนี้เป็นวัดย่อยของวัดคอนบงในปี 1912 และกลายเป็นวัดหลักที่สำคัญในในประวัติศาสตร์ในปี 1971 ซึ่งเป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิลลา ค้นพบโดยนักบวชจาซาง เป็นผู้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ด้วย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน กับเมนู  SEAFOOD STEAM BOWL SOUP

**ซีฟู้ดหม้อไฟทะเล นำของทะเลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดูกาล หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟและเติมน้ำซุปซีฟู๊ดลงไป พอน้ำเดือดให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้มเพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู้ดหรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่างๆ**

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งท่านจะได้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เก็บผลไม้สดๆ จากสวนที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กลางเดือนกันยายน – ต้นพฤศจิกายน สามารถเก็บลูกแพร์ และลูกแอ๊ปเปิ้ล ช่วงปลายพฤศจิกายน – ปลายพฤษภาคม เก็บลูกสตรอเบอร์รี่ จากนั้นนำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ Icheon Lotte Premium Outlet ซึ่งที่นี้เป็นแห่งที่ 3 เพิ่มขึ้นจาก Lotte Premium Outlet – Gimhae Branch, Lotte Premium Outlet – Paju Branch. Icheon Lotte Premium Outlet เป็นเอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีร้านค้าแบรนด์เนมประมาณ 353 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสิ้นค้าลดราคา 20-80% นอกเหนือจากร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆ แล้ว ยังมีร้านอาหาร, food court และพื้นที่พักผ่อน

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ลิ้มรสอาหารชาววัง ร้าน KEUNJIB ย่านอินซาดง

“ฮันจองซิก” เป็นอาหารที่จัดมาเป็นชุด มีจุดกำเนิดมาจากในวังหรือบ้านของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงเสิร์ฟด้วยข้าวสวย ต่อด้วยอาหารจานหลักซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่าง ของนึ่ง หรือของหมักรวมถึงหม้อไฟและปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวานพื้นเมืองอย่าง ซิกเฮ (เครื่องของหวานทำจากข้าว)หรือ ซูจองควา(เครื่องดื่มของหวานที่ทำจากอบเชยหรือลูกพลัม) หรือของหวานอื่นๆ ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค

               หลังรับประทานอาหารค่ำ นำท่านสู่ ย่านอินซาดง สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบเกาหลีในใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพื้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ ภัตตาคารและโรงน้ำชาตามแบบเกาหลี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิมในช่วงเสาร์-อาทิตย์ โดยอินซาดงจะเป็นเขตปลอดยานพาหนะและมีตลาดนัดขายของเก่า เครื่องประดับ งานศิลปะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่สี่

โซล – พระราชวังชางด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – ทดลองทำคิมบับ + ถ่ายรูปชุดฮันบก – ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านไปยัง พระราชวังชางด๊อกกุง ซึ่งใช้เป็นพระราชวังหลักโดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5แห่ง ทำให้เป็นพระราชวังที่รู้จักกันดี เพราะมีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ พระราชวังชางด็อกกุงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1997 และนอกจากนี้ยังเคยเป็นฉากหนึ่งของซีรี่ย์ดัง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ให้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ย์และเก็บภาพประทับใจกับทัศนียภาพที่งดงามของศาลา สระน้ำและสวนป่า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยวในกรุงโซล โดยที่ท่านจะได้พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิเช่น หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางค์ดังของเกาหลี

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “หมูย่างเกาหลี” อันโด่งดังของเกาหลี ร้าน KALBI ชื่อดังที่มีรสชาติเป็นเลิศ บรรยากาศสุดหรูและรสชาติของอาหารจะทำให้คุณติดใจกับหมูหมัก สูตรเฉพาะของร้านเนื้อหมูนิ่มๆ ทานคู่กับผักสดพร้อมน้ำจิ้มแบบเกาหลีที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อย

บ่าย           ให้ท่านได้ทดลอง ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) โดยเรียนรู้วิธีการทำคิมบับอาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน ซึ่งคำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว โดยคิมบับจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็นพิเศษ คือ มีผัดซอสมาให้จิ้มด้วย พิเศษ !! เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับชุดประจำชาติฮันบก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆ อีกมาก ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ซึ่งมีสินค้าทุกอย่างให้ท่านเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอางและของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปซื้อของต่อ

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร TODAI BUFFET SEAFOOD ซีฟู้ดนานาชนิด เช่น ขาปูอลาสก้า ซูชิ อาหารนานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งท์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/  

วันที่ห้า

โซล – SEOUL SKY 118 FL. @ LOTTE WORLD TOWER – ถนนช้อปปิ้งชินซาดง – Korean Shopping Center – สนามบินอินชอน – กรุงเทพ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านสู่ LOTTE WORLD TOWER ซึ่งท่านจะได้ขึ้นลิฟท์โดยสารคู่ (SKY SHUTTER) ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที สู่ชั้นที่ 118 SKY DECK  ไปยังจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล  ชมวิวที่สวยงามบนพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงจากพื้นดิน 478 เมตร เป็นกระจกทั้งชั้นและวันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้าแจ่มใสยังสามารถมองเห็นไปไกลได้ถึงเมืองซองโด จังหวัดอินชอน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ร้าน JIMDAK กลางย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก เป็นร้านชื่อดังที่เกิดจากการรวมตัวของเหล่าศิลปินเกาหลี ทำให้เกิดเมนูสไตล์เกาหลีสมัยใหม่นี้ขึ้นมา รสชาติของอาหารที่ผ่านการหมักจากเครื่องเทศหลายๆ อย่างทำให้มีรสชาติที่อร่อยและนุ่มลิ้น ท่ามกลางบรรยากาศแบบวัยรุ่นเกาหลี

บ่าย              นำทุกท่านเข้าสู่ ถนนช้อปปิ้งชินซาดง หรือเรียกกันว่า ‘artists street’ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดีไซเนอร์ แบรนด์หรู ร้านกาแฟที่ตกแต่งแบบชิคๆ ถนนสายนี้เริ่มตั้งแต่สถานีชินซา (Sinsa Station) ยาวไปจนถึงโรงเรียนมัธยม ฮยอนแด ความยาวประมาณ 700 เมตร สองข้างทางของถนนชินซาดงนี้จะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย (Gingko tree) ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงใบแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเป็นทางยาวไปตามถนน โดยเป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนนิยมมาเดินเล่น นั่งทานกาแฟและถ่ายรูปกันในช่วงประมาณเดือน ต.ค.-พ.ย.(ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) และก่อนลับให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER เป็นศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ ช็อคโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า,ผลไม้,หมอนสุขภาพ,กิมจิ,ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน  

21.20 น.        เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 655

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์