ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

NOV-DEC’19
ราคา : 37,900.-
BY TG

ทัวร์เกาหลี | (K01_7) KOREA YONGPYONG WINTER 5D 3N

KOREA YONGPYONG WINTER 5D 3N

thai airway

37,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤศจิกายน - ธันวาคม
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – อินชอน

20.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.10 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658

วันที่สอง

อินชอน – เกาะนามิ – ลานสกียงเพียง ดราก้อน วัลเล่ย์  (ไม่รวมค่ากิจกรรม) – ยงเพียง

06.35 น.      เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ และเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ เป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ และเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี “ เพลงรักในสายลมหนาว (Winter Love Song) ” ซึ่งเกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน และห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ และเลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง เป็นต้น

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บาร์บีคิวหรือบลูโกกิเกาหลี **

นำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาผัดขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆและเครื่องเคียงต่าง ๆ 

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองยงเพียง สัมผัสลานสกีของ ยงเพียง สกีรีสอร์ท เชิญท่านสนุกสนานกับประสบการณ์เล่นสกีบนลานหิมะที่กว้างใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกีระดับต่างๆ หากเน้นการถ่ายรูป ชมวิวสามารถขึ้นกระเช้าลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขา BALWANG ได้อีกด้วย

ราคาอุปกรณ์โดยประมาณ

 1. อุปกรณ์การเล่นสกีประมาณ 50,000 วอนต่อเซท (รวมค่าไม้สกี กระดานสกี และรองเท้าสกี)
 2. กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกีครึ่งวัน ประมาณ 50,000 วอนต่อท่าน
 3. ค่าเช่า กระดานเลื่อน (Sled) อันละ 22,000 วอน

เตรียมตัวก่อนการเล่นสกี

                ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นได้จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ ** หากท่านอายุมากกว่า 45 ปี หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี แนะนำให้ท่านเล่นสโนว์สเลดแทน **

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** SEAFOOD STEAM BOWL SOUP **

นำของทะเลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่างๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไป พอน้ำเดือดให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็น อุด้งซีฟู้ด หรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่างๆ 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yongpyong Dragon Valley Ski Resort หรือระดับเทียบเท่า

https://www.yongpyong.co.kr/eng/about/gallery.do

วันที่สาม

ยงเพียง – ยงเพียง ดราก้อน วัลเล่ย์ (นั่งกระเช้ากอนโดล่า) – ฟาร์มแกะ  สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร์รี่) – กรุงโซล – 934 King's cross café – ช้อปปิ้งย่านฮงอิก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่า ยงเพียง ดราก้อน วัลเล่ย์ ตั้งอยู่เชิงเขาพัลวัล ชมวิวทิวทัศน์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน และสัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเลี้ยงแกะ ชมความน่ารักของเหล่าแกะตัวเล็กตัวน้อย ที่มีการจัดตกแต่งอย่างงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงเพียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ SHABU ชาบู อาหารพื้นเมือง ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลีพร้อมเครื่องเคียงคู่โต๊ะ

บ่าย             นำทุกท่านเดินทางชม ไร่ผลไม้ตามฤดูกาล เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาลของประเทศโดยช่วงกลางเดือนกันยายน – ต้นเดือนพฤศจิกายน สามารถเก็บ ลูกแพร์ และ ลูกแอปเปิ้ล ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ปลายพฤษภาคม เก็บลูกสตรอเบอร์รี่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี เทคนิคขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน จากนั้นนำท่านไปยังร้าน 934 King's cross เป็นคาเฟ่ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่แฟนๆ แฮร์รี่ห้ามพลาด โดยท่านจะได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ พร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆ มากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) และอิสระช้อปปิ้ง ซึ่งสินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง เช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และขนมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านสินค้าแบรนด์เนมอยู่ทั่วไป เช่น EVISU,ZARA เป็นต้น ต่อด้วย ย่านฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

ค่ำ              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ ** ร้าน KALBI **

พิเศษ! ลิ้มรสเมนู “ หมูย่างเกาหลี ” อันโด่งดังของเกาหลีที่มีรสชาติเป็นเลิศ บรรยากาศสุดหรู และรสชาติของอาหารจะทำให้คุณติดใจกับหมูหมักสูตรเฉพาะของร้านเนื้อหมูนิ่มๆ ทานคู่กับผักสดๆ พร้อมน้ำจิ้มแบบเกาหลีที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อย 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lotte City Myeongdong หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่สี่

ศูนย์โสม – พระราชวังชางด๊อกกุง – ดิ้วตี้ฟรี – สวนสนุก LOTTE WORLD – เมียงดง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โดยโสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทุกท่านจะได้ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดี ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกอีกด้วย จากนั้นนำท่านไปยัง พระราชวังชางด๊อกกุง เป็นพระราชวังหลักโดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5 แห่ง มีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ พระราชวังชางด็อกกุงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 นอกจากนี้ยังเป็นฉากหนึ่งของซีรี่ส์ดัง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับทัศนียภาพที่งดงามของศาลา สระน้ำและสวนป่า และอิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ภายในจะมีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิคตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมไปถึงสินค้า  แบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางค์ดังของเกาหลีอีกด้วย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** ไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง **

เป็นอาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมพิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก้ากี้, พุทราจีน, และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว แบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลี ที่เรียกว่า “โซจู” ซึ่งทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี และให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าการผจญภัยกับโลกของซินเบต หอคอย โรงหนังสามมิติ ไวกิ้ง รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนุกทั้งภายในและนอกอาคาร เกมส์การละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรดโชว์ต่างๆ ตลอดจนร้านขายอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆอีกมาก ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และของที่ระลึก  

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ TODAI BUFFET SEAFOOD  นานาชนิด เช่น ขาปูอลาสก้า ซูชิ อาหาร นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อั้น (ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lotte City Myeongdong หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ห้า

N SEOUL TOWER (CABLE CAR) + LOVE KEY CEREMONY – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

                 นำท่านเดินทางสู่ N SEOUL TOWER  (CABLE CAR) เมื่อขึ้นไปบนหอคอยแห่งกรุงโซล เราจะเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของกรุงโซล ด้านบนสุดของหอคอยจะมีหอดูดาวและภัตตาคารหมุนได้รอบ มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งโลกอันเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่หายากและมีค่ามากกว่า 20,000 ชิ้นจาก 150 ประเทศ และมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติ และนำท่านไปที่ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติกอยู่ในบริเวณหอคอยกรุงโซลที่คู่รักนิยมนำแม่กุญแจไปคล้องกัน ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง จากนั้นจึงนำลูกกุญแจทิ้งโยนไป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามูซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกและสถาบันต่างๆ ยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองคุณค่าของสมุนไพรชนิดนี้

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

JIMDAK จิมดัก เป็นเมนูไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี ผัดกับวุ้นเส้น พริกชี้ฟ้าและต้นหอม คล้ายเป็ดพะโล้ แต่มีรสเผ็ดนิดหน่อย และมีน้ำคลุกคลิก ทำให้รสชาติกลมกล่อมเข้มข้นยิ่งขึ้น เสิร์ฟพร้อม ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เลต เป็นแหล่งช้อปปิ้งทันสมัยที่สุดแห่งเมืองคิมโป มีสินค้าให้เลือกช้อปมากมายทั้งแบรนด์เกาหลีหรือแบรนด์ต่างประเทศกว่า 240 ร้าน และยังเป็นเอ้าท์เล็ตที่อยู่ใกล้กรุงโซลที่สุดอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านไปชม ถ้ำควังมยอง หรือถ้ำสีทอง ซึ่งในอดีตเป็นเหมืองถ่านหินตั้งแต่สมัยยุคอาณานิคมญี่ปุ่น ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองควางมยอง จังหวัดคยองกีโด เป็นถ้ำที่มีอายุถึง 100 ปี ที่มีความสวยงา กำเนิดขึ้นในปีค.ศ.1912 ก่อนจะถูกทิ้งร้าง ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ หลังจากที่ได้ถูกเปิดให้เข้าชมได้อีกครั้งในปีค.ศ. 2011 ภายในถ้ำมีทั้งพิพิธภัณฑ์และพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีโลกใต้น้ำ Cave Aqua World ให้ได้ชม และมีห้องโถงในการจัดแสดงดนตรีและศิลปะต่างๆ อีกด้วย หลังจากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า, ผลไม้, หมอนสุขภาพ, กิมจิ, ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ลิ้มรส โอซัม หรือ หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักแบบเกาหลีสไตล์สมัยใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมรับประทาน เพราะมีรสชาติออกหวาน เผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง (บริการเพียงบางเมืองของประเทศ)

                  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน

21.25 น.         เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655

วันที่หก

กรุงเทพฯ

01.20 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์