NEW YEAR

"/>
ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี | KOREA SEOUL
6D 4N (SKI)

วันเดินทาง
28ธ.ค62-01ม.ค63

รหัสทัวร์ : K01_6
ราคา :
42,900บาท

NEW YEAR

PKG KOREA SEOUL 6D 4N (SKI)

HAPPY NEW YEAR

42,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

korean_air_logo
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

 วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินอินชอน

20.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรี่ยนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.15 น.          ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 652

วันที่สอง 

สนามบินอินชอน – สวนสาธารณะพยองฮวานูรี – สะพานแขวนมาจังโฮซู – หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – Gyeongui Line Book Street – กรุงโซล

06.40 น.       นำท่านเดินทางถึงสนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านสู่ สวนสาธารณะพยองฮวานูรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งชาวเกาหลีนิยมไปถ่ายรูปคู่กับกังหันลมหลากสีและหมุดยักษ์สีแดงสด ในช่วงฤดูหนาวตอนที่หิมะตกสีขาวของหิมะจะตัดกับสีของกังหันลมทำให้งดงามไปอีกแบบ และที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำมิวสิควิดีโอ และรายการวาไรตี้ของเกาหลีหลายครั้ง ต่อมานำท่านชม สะพานแขวนมาจังโฮซู ซึ่งสะพานแขวนแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟรับลมเย็นๆ ที่โชยมาจากทะเลสาบ ขวามือของร้านกาแฟจะเป็นทางเดินลงไปยังตัวสะพานตรงคอสะพานทั้งสองฝั่งด้านซ้ายขวาจะมีจุดให้ยืนถ่ายรูปวิวสวยๆ โดยสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พื้นตรงกลางสะพานฝั่งนึงจะเป็นพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผืนน้ำสีครามด้านล่างได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** BULKOKI บาร์บีคิวหรือบลูโกกิเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาผัดขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณอึนพยอง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล ห่างจากย่านอินซาดงเพียง 15-20 นาที เป็นหมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีภูเขาโอบล้อมบรรยากาศเงียบ สงบ มีคาเฟ่สไตล์ฮันอกทั้งแบบเดิมและผสมผสานสมัยใหม่อย่างลงตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Gyeongui Line Book Street เป็นโปรเจคของเขตมาโพ เปิดเมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2016 เป็นสถานที่เที่ยวสุดชิคสำหรับคนรักหนังสือ และเป็นแหล่งเดินเล่นรื่นรมย์เรียงรายไปด้วยร้านหนังสือยาวราว 250 เมตร ซึ่งออกแบบให้อยู่ในตู้คอนกรีตเก๋ๆ เหมือนขบวนรถไฟ แต่ละตู้แบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น ตู้วรรณกรรม ตู้หนังสือศิลปะและดีไซน์ ตู้หนังสือเด็ก ฯลฯ แม้เกือบทั้งหมดจะเป็นหนังสือภาษาเกาหลี แต่ก็มีหนังสือที่ออกแบบสวยงามชวนจับต้องพลิกเปิดอยู่มากพอให้ คนรักหนังสือได้สัมผัสเพลินๆ ก่อนจะเดินต่อไปยังย่านถนนช้อปปิ้งดังอย่างฮงแด และย่านฮิปสเตอร์อย่าง Sangsu และ Yeonnam ซึ่งเป็นทางที่เชื่อมต่อกัน

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** บริการ SHABU ชาบู อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงคู่โต๊ะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOTETSU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

https://www.splaisir.com/

วันที่สาม

กรุงโซล – สกีรีสอร์ท วิวัลดี  สกีเวิลด์ (อิสระทำกิจกรรมบนลานสกี) –  สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ย่านเมียงดง

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านสู่ สกีรีสอร์ท วิวัลดี สกีเวิลด์ เป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี เพราะมีตัวเลือกของกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกมากมาย และยังมีที่พักที่อยู่ติดกับลานเล่นสกีอีกด้วย ซึ่งเป็นลานสกีที่มีคุณภาพให้เลือกทั้งหมด 13 เส้นทาง สามารถเล่นได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้น Advance และด้วยคุณภาพที่ดีของลานสกีแห่งนี้ จึงมักจะถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานแข่งขันที่เกี่ยวกับสกีอีกด้วย

ราคาอุปกรณ์โดยประมาณ

 1. อุปกรณ์การเล่นสกีประมาณ 35,000 วอนต่อเซ็ท (รวมค่าไม้สกี กระดานสกี และรองเท้าสกี)
 2. กระเช้าลิฟต์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 50,000 วอนต่อท่าน
 3. ค่าเช่า กระดานเลื่อน (สเลด) อันละ 22,000 วอน

เตรียมตัวก่อนการเล่นสกี

                 ควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป โดยขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นได้จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ (หากท่านอายุมากกว่า 45 ปี หรือเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี แนะนำให้ท่านเล่นสโนว์สเลดแทน)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ** โอซัม (OSAM) หรือ หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วยก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง (บริการเพียงบางเมืองของประเทศ)

บ่าย             นำท่านเดินทางไป สวนผลไม้ตามฤดูกาล เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีแต่ละช่วงฤดูกาลของประเทศ โดยช่วงกลางเดือนกันยายน – ต้นพฤศจิกายน สามารถเก็บลูกแพร์ และลูกแอปเปิ้ล ช่วงปลายพฤศจิกายน – ปลายพฤษภาคม เก็บลูกสตรอเบอร์รี่ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี และเทคนิคขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี ต่อมาพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ซึ่งท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่น เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะเครื่องสำอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอนที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้ และ KRISPY KREME โดนัทที่สุดแสนอร่อย จากนั้นนำท่านชมโชว์ NANTA SHOW สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คำพูด ซึ่งผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอย่าง "Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็นละครโชว์แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละครที่เวที Broadway New York มาแล้ว

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ ** TODAI SEAFOOD BUFFET สำหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่และเท็มปุระ, บุฟเฟ่ต์, ซูชิหน้าต่างๆ มากมาย และอาหารนานาชนิดต้นฉบับเกาหลี พิเศษ! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิด (ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ) ให้ท่านได้เลือกรับประทานไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOTETSU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

https://www.splaisir.com/

 

วันที่สี่

ศูนย์โสม – พระราชวังชางด๊อกกุง – COSMETIC SHOP – สวนสนุก LOTTE WORLD

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี “โสม” จัดว่าเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดเพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค โดยวงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทองจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นำท่านชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกาย ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชางด๊อก หนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน เมื่อปีค.ศ.1405 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1412 ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบก (Kyeongbok Palace) ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก (East Palace) ต่อมาในรัชกาลพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 14 ของราชวงศ์ยังได้โปรดให้ขยายสนามหญ้าของพระราชวังเป็น 500,000 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) ขุนศึกญี่ปุ่น โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิได้เข้ารุกรานเกาหลี กินเวลายาวนานถึง 7 ปี พร้อมกับเผาทำลายพระราชวัง ซึ่งในปีนี้เองเป็นปีที่ฉลองครบรอบ 200 ปีแห่งการสถาปนาราชวงศ์ พระราชวังแห่งนี้จึงได้เป็นฉากหลังในซีรีส์เกาหลีเรื่องแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวง

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ** GINSENG CHICKEN SOUP หรือไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง เป็นอาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก้ากี้, พุทราจีน, และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่แล้วเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลีที่เรียกว่า “โซจู” ซึ่งทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น (สำหรับท่านที่ชื่นชอบ)

บ่าย             นำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ ต่อด้วยนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER กันที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD สู่ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคในรูปแบบใหม่ เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าการผจญภัยกับโลกของซินเบต หอคอย โรงหนังสามมิติ ไวกิ้ง รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนุกทั้งภายในและนอกอาคาร เกมส์การละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรด โชว์ต่างๆ ตลอดจนร้านขายอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน เมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เล็ตต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีให้ท่านเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปซื้อของต่อ

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ ** KALBI เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกรสหวานนุ่มและกลมกล่อม นำหมูสะเต๊กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำห่อทานแบบเมี่ยงคำ โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนๆ ตามที่ชอบบริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ำซุป

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOTETSU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

https://www.splaisir.com/

วันที่ห้า

N SEOUL TOWER + LOVE KEY CEREMONY –  ดิวตี้ฟรี – ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

                  นำท่านเดินทางสู่ N SEOUL TOWER เมื่อขึ้นไปบนหอคอยแห่งกรุงโซล เราจะเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของกรุงโซล และที่บนสุดของหอคอยก็มีหอดูดาวและภัตตาคารหมุนได้รอบ มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งโลกอันเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่หายากและมีค่ามากกว่า 20,000 ชิ้นจาก 150 ประเทศ และมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติ จากนั้นนำท่านไปที่ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติกอยู่ในบริเวณหอคอยกรุงโซลที่คู่รักนิยมนำแม่กุญแจไปคล้องกันในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง จากนั้นจึงนำลูกกุญแจทิ้งโยนไป และนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยวของกรุงโซล พบกับสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางดังของเกาหลี

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ** SEAFOOD STEAMBOWL SOUP ซีฟู้ดหม้อไฟทะเลนำของทะเลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่างๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไป พอน้ำเดือด ให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู้ด หรือทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่างๆ 

 บ่าย              พาท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งเมืองคิมโป ที่มีสินค้าให้เลือกช้อปมากมายทั้งแบรนด์เกาหลีหรือแบรนด์ต่างประเทศกว่า 240 ร้าน และภายในยังมีบรรยากาศที่น่าเดินเพราะมีการตกแต่งอย่างพิถีพิถันสวยงาม แถมยังเป็นเอ้าท์เล็ตที่อยู่ใกล้กรุงโซลที่สุดอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมืองขนมแบบต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า, ผลไม้, หมอนสุขภาพ, กิมจิ, ชินราเมง หรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น 

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ ** KOREAN UDONG = KOREAN HOT NOODDLE เมนูเส้นอุด้งที่เสริฟมาในน้ำซุปออกรสหวานกลมกล่อมสไตล์เกาหลีญี่ปุ่น ถือเป็นอาหารยอดฮิตที่ชาวเกาหลีนิยมกินก่อนขึ้นเครื่องบินหรือออกนอกบ้าน เพราะเชื่อว่าติดต่องานหรือทำอะไรก็จะสำเร็จต่อเนื่องเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยว

17.20 น.         เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE651

21.30 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินโคเรียน แอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์