ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

OCT-NOV’19
ราคา : 40,900.-
BY TG

ทัวร์เกาหลี | (K01_4) KOREA YONGPYONG AUTUMN 5D 3N

KOREA YONGPYONG AUTUMN 5D 3N

ttt

40,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม - พฤศจิกายน
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ

19.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.10 น.        ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – สะพานแขวนมาจังโฮซู – ฟาร์มเลี้ยงแกะ + ทำไอศกรีม – ยงเพียง

06.35 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพาจู พบกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลี สะพานแขวน มาจังโฮซู (Suspension Bridge of Majanghosu) ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พื้นตรงกลางสะพานฝั่งนึงจะเป็นพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผืนน้ำสีครามด้านล่างได้ นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกว้างจากบนสะพานแล้ว ด้านล่างยังมีสะพานไม้เป็นทางยาวให้ชมธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝั่งทะเลสาบได้อีกด้วย ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟรับลมเย็นๆ ที่โชยมาจากทะเลสาบ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูหมูผัดขลุกขลิก (BULKOKI) โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาผัดขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้นเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเลี้ยงแกะ ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีขนาดขอบเขตกว้างถึง 155 ไร่ ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่ 860 เมตร ถึง 950 เมตร และยังเป็นสถานที่ที่มีความลงตัวเป็นอย่างดีระหว่างความสวยงามของเส้นทางเดินเล่นในฟาร์ม กับรูปร่างขนาดอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแทแบกวานแบก ด้วยความที่มีบรรยากาศ และความงดงามทางธรรมชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะ สามารถสัมผัสกับประสบการณ์ในการให้อาหารแก่แกะที่มีจำนวนมากกว่า 2,000 ตัว จากนั้นเชิญทุกท่านร่วม ทำไอศกรีม ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำไอศกรีมสไตล์เกาหลี ตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียมวัตถุดิบจนกระทั่งเสร็จสิ้นเป็นไอศกรีมที่สมบูรณ์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูซีฟู้ดหม้อไฟทะเล(SEAFOOD STEAMBOWL SOUP) นำวัตถุดิบจากทะเล ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง, หอย, ปู, ปลาหมึก, ปูอัด และพร้อมเครื่องต่างๆ เช่น ต้นกระเทียม, ผักตามฤดูกาลและหัวหอม มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟและเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไป พอน้ำเดือด ให้นำอุด้งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็นอุด้งซีฟู้ด หรือทานคู่กับข้าวสวย ทานกับน้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี พริกป่นและเครื่องเคียงต่างๆ 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YONGPYONG DRAGON VALLEY SKI RESORT หรือเทียบเท่า

https://www.yongpyong.co.kr/eng/about/gallery.do

วันที่สาม

ยงเพียง – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาพัลวัง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ดงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า (DDP) – ตลาดทงแดมุน

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นอยู่ยอดเขาพัลวัง ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาพัลวัง โดยมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล จุดต่ำสุดที่ 750 เมตร และจุดสูงสุดที่ 1,458 เมตร นำคณะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูชาบู (SHABU) อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด, เห็ดตามฤดูกาล, โอเด้ง, เบคอนหมู ที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อเวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสด ลงต้มสามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนๆ และทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงคู่โต๊ะ

บ่าย             หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVAL WORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระกานตา สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS โดยท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง เลือกสรรของที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลาน โดยถูกจัดไว้เป็นธีมตามฤดูกาล /เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป /เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ/เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่ /เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี และสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธุ์

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร **เมนูหมูย่างเกาหลี (KALBI) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกรสหวานนุ่มและกลมกล่อม นำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำห่อทานแบบเมี่ยงคำโดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบหรือข้าวสวยร้อนๆ ตามที่ชอบบริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ำซุป

                 **หลังรับประทานอาหาร นำท่านชม ดงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า (DDP) อาคารศิลปะแห่งความลื่นไหล ที่นี่คือ  Art Exhibition Hall หรือสถานที่ที่ไว้จัดแสดงงานศิลปะ, งานอีเวนท์, การประชุม หรือนิทรรศการต่างๆ ที่เพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 2014 ได้รับการออกแบบจาก Zaha Hadid สถาปนิกสาวชาวอิรัก-อังกฤษ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เรื่องการออกอาคารแบบ Deconstruction ที่ดูหวือหวา ล้ำสมัย อาคารนี้ยังเป็นครั้งแรกของเกาหลีใต้ที่สถาปัตยกรรมขนาดเมกะโปรเจ็คใช้การสร้างแบบ 3D Digital ที่มีความละเอียดสูงมากทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของการก่อสร้างสถาปัตยกรรมรูปฟอร์มล้ำยุคหลัง นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน (TONGDAEMUN MARKET) แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่งท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี, รองเท้าบุรุษ-สตรี, รองเท้าผ้าใบ, เข็มขัด, ของที่ระลึก, ชุดเครื่องครัว, ถุงเท้า และผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลี

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่สี่

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก + ชุดประจำชาติฮันบก – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) เป็นหมู่บ้านแบบโบราณ ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง และพระราชวังชางด๊อกกุง ที่นี่มีจุดถ่ายรูปทั้งหมด 8 จุด ที่ถ่ายรูปออกมาได้สวยงาม เดินตามทางไปเรื่อยๆ ก็จะเจอกับบ้านโบราณหลายแบบทั้งโบราณจริง และโบราณประยุกต์คละกันไป ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าขุนนางระดับสูง พร้อมให้ท่านสวม ชุดประจำชาติฮันบก อิสระถ่ายรูปรอบๆ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง (GINSENG CHICKEN SOUP) เป็นอาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ พิถีพิถันด้วยการคัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก้ากี้, พุทราจีน, และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่แล้วผ่านการตุ๋น จนได้ที่เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง, เส้นขนมจีน, เหล้าโสม, พริกไทยดำ และเกลือ เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี แถมท้ายด้วยเหล้าเกาหลี ที่เรียกว่า “โซจู” ซึ่งทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น

บ่าย             นำท่านเดินทางเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพร ทั้งหมดในเกาหลีโสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝาก และของที่ระลึก 

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี สินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง พบสินค้าหลากหลายยี่ห่อ เช่น หลุยส์วิตอง (LOUIS VUITTON), พราด้า (PRADA), เฟอร์รา กาโม่ (SALVATORE FERRAGAMO), กุชชี่ (GUCCI), ชาแนล (CHANEL), เอสเตลอเดอร์ (ESTEELAUDER), คลีนิกซ์ (CLINIQUE), ลังโคม (LANCOME) รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง และเครื่องสำอางดังของเกาหลี  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน เมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆอีกมาก ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอาง และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปซื้อของต่อ

เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์โทไดซีฟู้ด (TODAI SEAFOOD BUFFET)  ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดๆ ใหม่ๆ และบุฟเฟ่ต์เทมปุระ,บุฟเฟ่ต์ซูชิหน้าต่างๆ มากมาย และอาหารนานาชนิดต้นฉบับเกาหลี พิเศษ!! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่อั้น (ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  LOTTE CITY MYEONGDONG หรือเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ห้า

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – SEOUL SKY 118 FL.@ LOTTE WORLD TOWER – ถนนช้อปปิ้งชินซาดง – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินอินชอน

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษ ออกจากร่างกาย เช่นแอลกอฮอล, สารกันบูด และสีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบันสามารถทานได้ทั้งเด็ก  และผู้ใหญ่ รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใด

นำท่านเดินทางสู่ SEOUL SKY 118 FL.@ LOTTE WORLD TOWER พร้อมนำท่านขึ้นลิฟท์โดยสารคู่ (SKY SHUTTER) ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที สู่ชั้นที่ 118 SKY DECK ไปยังจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล  ชมวิวที่สวยงามบนพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงจากพื้นดิน 478 เมตร เป็นกระจกทั้งชั้น และวันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้าแจ่มใสยังสามารถมองเห็น ไปไกลได้ถึงเมืองซองโด จังหวัดอินชอน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี (JIMDAK) เป็นเมนูไก่หมักซอส, ผัดกับวุ้นเส้น, พริกชี้ฟ้า และต้นหอม  คล้ายเป็ดพะโล้ แต่มีรสเผ็ดนิดหน่อย และมีน้ำคลุกคลิก มีรสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย           นำท่านเข้าสู่ ถนนช้อปปิ้งชินซาดง หรือเรียกกันว่า “Artists’ Street” เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์หรู และร้านกาแฟที่ตกแต่งแบบชิคๆ ถนนนี้เริ่มตั้งแต่สถานีชินซายาวไปจนถึงโรงเรียนมัธยมฮยอนแด ความยาวประมาณ 700 เมตร สองข้างทางนี้จะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย ซึ่งในฤดูใบไม้ร่วงใบแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเป็นทางยาวไปตามถนน เป็นอีกแห่งหนึ่งที่คนนิยมมาเดินเล่น, นั่งทานกาแฟ และถ่ายรูปกันในช่วงประมาณเดือน ต.ค. - พ.ย. (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)  และก่อนอำลาเกาหลีให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ Korean Shopping Center ศูนย์รวมของพื้นเมือง และขนมแบบต่างๆ  เช่น ช็อกโกแลตหิน, ซีเรียลช็อกโค, ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนมชาโคลนพอกหน้า, ผลไม้, หมอนสุขภาพ, กิมจิ, และชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน 

21.25 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวย ความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าสามารถคืน ค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) 
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์