"/>
ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี | KOREA SUWON SEOUL 5D 3N

วันเดินทาง :
MAY-OCT’20

รหัสทัวร์ : K01_3
ราคา :
35,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – อินชอน  

19.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรี่ยนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.40 น.  :  ออกเดินทางสู่ สนามบินอิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE658

วันที่ 2

อินชอน – วัดยักชอนซา – Pocheon Art Valley + Monorail – เกาะสมุนไพรโพช็อน – ชมเทศกาลไฟ Light Festival – ซูวอน

06.10 น.  :  เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ จากนั้นเดินทางสู่ วัดยักชอนซา หรือ วัดน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดที่เก่าแก่ของเกาะเชจู สร้างตั้งแต่สมัยเริ่มต้นราชวงศ์โชซอน นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มากโดยตัววัดสูงถึง 30 เมตร และมีพื้นที่กว่า 3,305 ตารางเมตร ภายในวัดจะมีพระพุทธรูปพระไวโรจนพุทธะสูงที่สุดในเกาหลีตั้งอยู่ มีความสูงถึง 5 เมตร ด้านซ้ายและขวาเป็นพระพุทธรูปสูง 4 เมตร ตั้งอยู่สองฝั่งซึ่งทั้ง 3 องค์เป็นสิ่งแทนถึง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผู้คนนิยมมากราบไหว้และขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และด้านหน้าของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของศาลาระฆังขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักถึง 18 ตัน รวมไปถึงกลองขนาดใหญ่

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการชาบู **

บ่าย  :  นำท่านนั่งรถรางโมโนเรลเพื่อเข้าสู่ Pocheon Art Valley เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นาน โดยด้านในจะเป็นศิลปะแห่งหุบเขาที่ถูกดัดแปลงจากหุบเขาตามธรรมชาติให้เป็นสิ่งประดิษฐ์รูปแบบงานศิลปะ โดยมนุษย์ได้ออกแบบรูปแบบต่างๆ มีทั้งหน้าผาที่ถูกตัดเป็นแนวดิ่งสูงระฟ้าที่สลับซับซ้อน สร้างได้กลมกลืนกับทะเลสาบสีเขียว ช่วงฤดูหนาวจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโผลนที่ดูแล้วสวยงาม จากนั้นนำท่านชม เกาะสมุนไพรโพช็อน สร้างในปีค.ศ.1998 โดยเป็นสวนสมุนไพรซึ่งเน้นปลูกพืชสมุนไพรเมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการ”Running Man” และซีรีส์ “The Producers” อีกด้วย ภายในสวนแห่งนี้มีสวนในร่มซึ่งเป็นที่ปลูกพืชสมุนไพรกว่า 180 ชนิด และภายนอกเป็นสวนสมุนไพรที่มีธรรมชาติรายล้อม นอกจากนั้นแล้ว ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์สมุนไพร ห้องจัดนิทรรศการ ร้านอาหารสมุนไพร ร้านบาร์บีคิวสมุนไพร ศูนย์อโรมาเธอราพี Venetia Village สตูดิโอสมุนไพร​ (สำหรับทำกิจกรรม DIY) สวนสัตว์ขนาดเล็ก และฮอลล์จัดแสดงกลางแจ้งให้ได้เยี่ยมชมอีกด้วย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการบาร์บีคิวหรือบลูโกกิเกาหลี **

หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม เทศกาลไฟ Light Festival ที่เกาะสมุนไพรแห่งเมืองโพชอน จังหวัดคยองกีโด โดยท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟสวยๆ ที่บริเวณ Santa Village และ Flower Garden ณ สวนสมุนไพรในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE VALUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี + แต่งชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตร FREE PASS) – ตลาดทงแดมุน – ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี จำลองชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีในสมัยก่อนจนถึงปลายสมัยโชซอนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศเรียนวัฒนธรรมเกาหลี นอกจากนี้หมู่บ้านยังมีการจัดแสดงสถานที่ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น หมู่บ้านเกษตรกรรมและบ้านส่วนตัวอย่างกว่า 282 หลัง รวมทั้งเวทีการแสดงพื้นเมืองของเกาหลีอย่าง nongak (เพลงของชาวนา), ศิลปะการป้องกันตัวบนหลังม้า พิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่มีตามฤดูกาล พิเศษ!! เชิญท่านเก็บภาพความประทับใกับชุดประจำชาติฮันบก

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการคาลบี้ **

บ่าย  :  นำทุกท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาพบกับการแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้งและเลือกซื้อของที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งบานเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล ดังนี้

 • เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป
 • เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ
 • เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่
 • เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี โดยที่ทุกท่านจะได้พบกับไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดจากสิงโตเพศผู้เป็นพ่อและเสือเพศเมียเป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ – สิงโตคู่แรกในโลกที่มีอายุกว่า15 ปีและสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ในส่วนซาฟารีจะเล่นและทักทายกับพวกเขาเหล่านั้น

 ค่ำ  :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** บริการซีฟู้ดหม้อไฟทะเล **

อิสระช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน เป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโซล ซึ่งมีสินค้าจำหน่ายทุกอย่าง นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในบริเวณนี้อีกมากมายอย่างห้าง Am-Pm, Doota, Migliore และ Blue gate ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณกลางเมืองหลวง และช้อปปิ้งต่อที่ ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า มีความหมายของความฝัน การออกแบบ และการเล่นสนุก ที่นี่จัดนิทรรศการต่าง ๆ แฟชั่นโชว์ การประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ 4

อันยาง อาร์ต พาร์ค – โซล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – COSMETIC SHOP – N SEOUL TOWER (CABLE CAR) – LOVE KEY CEREMONY  ย่านเมียงดง

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไป อันยาง อาร์ต พาร์ค สวนศิลปะใกล้กรุงโซล มีหลากหลายโซน เช่น โซน Grass on Vacation เป็นสะพานสีขาวเพื่อข้ามไปยังจุดอื่นๆ โซน Paper Snake เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายงู โซน Linear Building on The Tree เป็นอุโมงค์ที่มีรูปทรงคดเคี้ยวและยาวเดินทะลุออกไปจะพบกับลานกว้างๆ นอกจากนี้ ยังมีงานศิลปะอีกหลายจุดที่น่าสนใจ และสถาปัตยกรรมอื่นที่ซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆ ภายในสวน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการจิมดัก ** เป็นเมนูไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี ผัดกับวุ้นเส้น พริกชี้ฟ้าและต้นหอม เสิร์ฟพร้อม ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษ ออกจากร่างกาย เช่นแอลกอฮอล สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลีที่ COSMETIC SHOP ซึ่งมีเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ THE FACESHOP, ETUDE, ROJUKISS, WSNATUER,COOGI, IPKN, LACVERT ,VOV และอื่นๆ อีกมากมาย และเดินทางสู่ N SEOUL TOWER  (CABLE CAR ) เมื่อขึ้นไปบนหอคอยแห่งกรุงโซลจะเห็นทัศนียภาพทั้งหมดของกรุงโซล และบนสุดของหอคอยมีหอดูดาวและภัตตาคารหมุนได้รอบ มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งโลกที่เก็บวัตถุโบราณหายากและมีค่ามากกว่า 20,000 ชิ้นจาก 150 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติ จากนั้นนำท่านไปที่ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติกอยู่ในหอคอยกรุงโซลที่คู่รักนิยมนำแม่กุญแจไปคล้องกันในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันและจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองกับคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้งจากนั้นจึงนำลูกกุญแจทิ้งโยนไป

ค่ำ  :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

** บริการ TODAI SEAFOOD BUFFET ** ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ เทมปุระ ซูชิหน้าต่างๆ มากมาย และอาหาร นานาชนิดต้นฉบับเกาหลี พิเศษ!! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิด (ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ)

และช้อปปิ้งที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เล็ตต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และของที่ระลึก นอกจากนี้ตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ 5

กรุงโซล – ศูนย์โสม – พระราชวังชางด๊อกกุง และถนนกำแพงหิน – ดิวตี้ฟรี ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – KOREAN SHOPPING CENTER – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

ช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โดยโสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสม ที่มีคุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทุกท่านจะได้ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดี ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง หรือ พระราชวังชางด๊อก และกำแพงหิน เป็น 1 ใน 5 พระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน เมื่อปีค.ศ.1405 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1412 ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบก ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก และพระราชวังแห่งนี้เคยเป็นฉากหลังในซีรี่ย์เกาหลีเรื่องแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวง และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี เป็นร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยวในกรุงโซล โดยท่านจะได้พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์  วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางค์ของเกาหลี

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง **

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เป็นแหล่งช้อบปิ้งขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได มีร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งกัน จากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ Korean Shopping Center เป็นศูนย์รวมของขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแลตหิน ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น 

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว **

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

19.45 น.  :  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE659

23.50 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด คือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินโคเรียน แอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์