"/>
ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี | KOREA SPRING 5D 3N

วันเดินทาง :
10 – 15 เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : K01_2
ราคา :
46,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – อินชอน  

22.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรี่ยนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.30 น.  :  ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652

วันที่ 2

อินชอน (เกาหลีใต้) – เกาะนามิ – ซกโซ – ซอรัคซาน –

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Cable Car) – วัดชินฮึงซา

06.55 น.  :  เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามฟากไปยังเกาะนามิ เป็นสถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ นิยมเดินทางมาพักผ่อน นอกจากนหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี “เพลงรักในสายลมหนาว” Winter Love Song เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน และห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลีผ่านดงต้นสน ต้นเกาลัด หรือจะนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง เป็นต้น

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานอาหารขึ้นชื่ออย่าง “ทัคคาลบี้” มีต้นตำหรับเก่าแก่กว่า 80 ปี ซึ่งทำจากเนื้อไก่ ผ่านการหมักสูตรลับเฉพาะแบบเกาหลีแท้ๆ

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ซึ่งอุทยานแห่งชาติซอรัคซานจัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลี ประกอบด้วยโอซอรัก เนซอรัก และนัมซอรัก จากนั้นนำท่านไปยัง วัดชินฮึงซา เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่งดงามประดิษฐานอยู่ภายในวัด แต่ก่อนวัดนี้เป็นวัดย่อยของวัดคอนบงในปีค.ศ.1912 และกลายเป็นวัดหลักที่สำคัญของสมัยราชวงศ์ชิลลาในปีค.ศ.1971

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการซีฟู้ดหม้อไฟทะเล **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SORAK DELPINO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

https://www.daemyungresort.com/dp/

วันที่ 3

ซกโซ – พิพิธภัณท์หมีเท็ดดี้แบร์ ฟาร์ม – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ย่านฮงอิก – กรุงโซล

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณท์หมีเท็ดดี้แบร์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่เมืองซกโช จังหวัดคังวอนโด เป็นพิพิธภัณท์กึ่งแกลลอรี่ที่นำเสนอวิถีชีวิตที่น่าสนใจของชาวซกโชผ่านหมีเทดดี้แบร์ที่ โด่งดัง เช่น ฉากเทดดี้กำลังปีนภูเขา, เล่นสกี, ตีกอล์ฟ, ขับเรืออยู่ที่หมู่บ้าน Abai, ตกหมึกในเรือประมง, นอนอาบแดด และแม้กระทั่งในชุดทหาร มีทั้งฉากในอาคารและกลางแจ้ง รวมทั้งร้านกิ๊ฟช้อปให้ซื้อสินค้าของเทดดี้แบร์ในคอลเลคชั่นพิเศษ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการบาร์บีคิวหรือบลูโกกิเกาหลี **

บ่าย  :  นำทุกท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาพบกับการแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้งและเลือกซื้อของที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งบานเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล ดังนี้

เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป

เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ

เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่

เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี โดยที่ทุกท่านจะได้พบกับไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดจากสิงโตเพศผู้เป็นพ่อและเสือเพศเมียเป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ – สิงโตคู่แรกในโลกที่มีอายุกว่า15 ปีและสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ในส่วนซาฟารีจะเล่นและทักทายกับพวกเขาเหล่านั้น

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น และเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ** บริการคาลบี้ **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ 4

กรุงโซล – ศูนย์โสม – พระราชวังชางด๊อกกุง ( Stone Wall + ชุดบก ) Cosmetic Shop –

ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โดยโสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสม ที่มีคุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทุกท่านจะได้ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดี ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Stone Wall + ชุดบก) เป็น 1 ใน 5 พระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน เมื่อปีค.ศ.1405 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1412 ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังเคียงบก ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก และพระราชวังแห่งนี้เคยเป็นฉากหลังในซีรี่ย์เกาหลีเรื่องแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวง

พิเศษ !! ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับชุดประจำชาติฮันบก

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง **

บ่าย  :  อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังของเกาหลีที่ Cosmetic Shop ซึ่งมีเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ THE FACESHOP, ETUDE, ROJUKISS, WSNATUER,COOGI, IPKN, LACVERT ,VOV และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี เป็นร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยวในกรุงโซล โดยท่านจะได้พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางค์ของเกาหลี และแวะช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เล็ตต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และของที่ระลึก นอกจากนี้ตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร

เย็น  :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** บริการ TODAI SEAFOOD BUFFET ** ให้ท่านได้เลือกสรรค์อาหารทะเลที่สดใหม่ เทมปุระ ซูชิหน้าต่างๆ มากมาย และอาหาร นานาชนิดต้นฉบับเกาหลี พิเศษ!! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิด (ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ 5

กรุงโซล – เทศกาล Seokchonhosu Lake Cherry Blossom Festivalศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู

ถ้ำควางมยอง – ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต Korean Shopping Center – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

ช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เทศกาล Seokchonhosu Lake Cherry Blossom Festival ภายในเทศกาลสามารถชมความงามของดอกซากุระ การแสดงพื้นบ้าน และเพลินเพลินกับเทศกาลดนตรีภายในงานได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษ ออกจากร่างกาย เช่นแอลกอฮอล สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำควางมยอง ความยาวประมาณ 7.8 กิโลเมตร ภายในถ้ำประกอบไปด้วยหลายส่วนตามจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์ศิลปะและความบันเทิง โดยได้มีการติดตั้ง แสง สี เสียง ประดับไปทั่วถ้ำ มีการเพ้นท์สีกราฟฟิกบนผนังถ้ำเป็นลวดลาย มีการจำลองภาพตัวละครในภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง The Lord of the rings ในโซนๆ หนึ่ง มีการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นโรงละครที่ใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีบาร์ภายในถ้ำที่มีไวน์และเครื่องดื่มให้บริการ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **บริการชาบู**

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เป็นแหล่งช้อบปิ้งขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได มีร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งกัน  จากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ Korean Shopping Center เป็นศูนย์รวมของขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแลตหิน ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน 

 เย็น  :  รับประทานอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัยในสนามบิน

18.05 น.  :  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบิน KE651

21.45 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด คือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินโคเรียน แอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์