ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ทัวร์พม่าโปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า | (M01_4) MYANMAR (ย่างกุ้ง-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม) 4D 3N
NO’ OCT – DEC’17
ราคา : 17,900.-

#มิงกะลาบา #1ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องสักการะ #พระธาตุมุเตา #มหาบูชาสถานสูงที่สุดในพม่า #พระธาตุอินทร์แขวน
เพิ่มเติม
ทัวร์พม่าโปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า | (M02_4) GRAND MYANMAR 6D 5N (ย่างกุ้ง-อินแขวน -มัณฑะเลย์ – พุกาม – อินเล)
NO’ OCT – DEC’17
ราคา : 38,900.-

#มิงกะลาบา #มหาบูชาสถานสูงที่สุดในพม่า #พระธาตุอินทร์แขวน #พระธาตุประจำปีจอ #ทุ่งทะเลเจดีย์ยมพระอาทิตย์อัสดง
เพิ่มเติม