ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | HOKKAIDO FURANO
(KAN KAN MURA FESTIVAL) 6D 4N

วันเดินทาง :
04 – 09 ม.ค. 63

รหัสทัวร์ : J04_1
ราคา :
54,900บาท


📍 ชิโตเซ่-โนโบริเบทสึ-ฟุราโน่-โซอุนเคียว-โอตารุ-ซัปโปโร
เพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ 2563

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | TOKYO TOHOKU
SNOW ICE MONSTER 7D 4N

วันเดินทาง :
08 – 14 ก.พ. 63

รหัสทัวร์ : J30_2
ราคา :
57,900 บาท

📍 นาริตะ-คินูกาว่า-อินาวะชิโระ-ซาโอะ-เซนได-โตเกียว
เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | HOKKAIDO SNOW FESTIVAL
(ICE BREAKER) 6D 4N

วันเดินทาง :
5 – 10 ก.พ. 63

รหัสทัวร์ : JP02_2
ราคา :
60,900บาท


📍 =ชิโตเซ่-โซอุนเคียว-มอมเบตสึ-อาซาฮิคาว่า-ซัปโปโร
เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | HOKKAIDO ICE BREAKER
(SNOW FESTIVAL) 7D 5N

วันเดินทาง :
9 – 15 ก.พ. 63

รหัสทัวร์ : J11_4
ราคา :
67,900บาท


📍 อาซาฮิคาว่า-โซอุนเคียว-อะบาชิริ-โอตารุ-คิโรโระ-ซัปโปโร
เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | HOKKAIDO ROMANCE
(3 FESTIVAL) 6D 4N

วันเดินทาง :
9 – 14 ก.พ. 63

รหัสทัวร์ : J11_3
ราคา :
62,900บาท


📍 ชิโตเซ่-โอตารุ-โทยะ-โนโบริเบทสึ-ฟูราโน่-ซัปโปโร
เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | HOKKAIDO ROMANCE
(4 FESTIVAL ) 6D 4N

วันเดินทาง :
3 – 8 ก.พ. 63

รหัสทัวร์ : J11_2
ราคา :
58,900บาท


📍 ชิโตเซ่-โทคาจิกว่า-โซอุนเคียว-อาซาฮิคาว่า-โอตารุ-ซัปโปโร
เพิ่มเติม

ทัวร์ญี่ปุ่น มีนาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | HOKKAIDO HAKODATE 7D 5N
(KIRORO SKI RESORT)

วันเดินทาง :
30 – 06 เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : J13_2
ราคา :
62,900 บาท


📍 ชิโตเซ่-ฮาโกดาเตะ-โนโบริเบทสึ-คิโรโระ-โอตารุ-ซัปโปโร
เพิ่มเติม