NEW YEAR"/>
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

26 DEC – 01 JAN’20 BY TG ราคา : 78,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J12_4) PKG SENDAI TOKYO SNOW ICE MONSTERS 6D 4N
NEW YEAR

PKG SENDAI TOKYO SNOW ICE MONSTERS 6D 4N

HAPPY NEW YEAR

ttt

78,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ธันวาคม | 28 - 02 ม.ค. 63
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเซนได

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.59 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินเซนได โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

วันที่สอง

สนามบินเซนได – ซาโอะ –  นั่งกระเช้าชมปีศาจหิมะ (Snow Monsters)  กินซังออนเซ็น – เซนได –  Sendai Pageant of Starlight

07.40 น.        เดินทางถึง สนามบินเซนได ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อนั่งกระเช้าชมปีศาจหิมะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดพาหิมะมาปกคลุมต้นสนจำนวนมาก เกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงทำให้ถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ”

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบของเมืองยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงนอกจ่ากนี้ที่นี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง โอชิน เป็นโมเดลต้นแบบให้กับ   อนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” อีกด้วย และให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า หลังจากนั้นเดินทางสู่ เมืองเซนได เพื่อชม งานประดับไฟ Sendai Pageant of Starlight เป็นสัญลักษณ์ของฤดูหนาวแห่งเมืองเซนไดที่จะจัดขึ้นบริเวณถนนโจเซนจิโดริ โดยมีต้นเคยาขิกว่า 160 ต้นที่เรียงรายตลอดถนนทั้งสายจะถูกประดับไปด้วยดวงไฟกว่า 600,000 ดวง แสดงแสงสีอันน่าตื่นตระการตา

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยมเต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด และซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLITANT SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

วันที่สาม

เซนได – ปราสาทอาโอบะ (ชมวิวเมืองเซนได) – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ อะดาตาระ สกีรีสอร์ท (Snow Tube+Snow Sled) – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชัน สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซนได จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ ปีค.ศ.1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว และสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์  ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ท่านสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารและอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างและเลือกสรรอาหารได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิดตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกระทะร้อนพร้อมน้ำจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีซูชิ อุด้งร้อน พร้อมของหวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศกรีม ให้เลือกอย่างจุใจ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ อะดาตาระ สกีรีสอร์ท เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรมบนลานหิมะมากมาย ได้แก่ Snow Tube , Snow Sled ** สำหรับท่านที่ต้องการเช่าอุปกรณ์สกี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองอินาวะชิโระ 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LISTLE INAWASHIROHOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***

วันที่สี่

อินาวะชิโระ – เมืองไอสุวะคะมัตสึ – ปราสาทสึรุกะ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – คินูกาว่า – ออนเซ็น

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากะมัตสึ เพื่อชม ปราสาทสึรุกะ สถานที่แห่งนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีต ในปีค.ศ.1960 เสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาท และขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อนได้

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ คือ เส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างสถานี Aizu-Wakamatsuจังหวัดฟุคุชิมะ และสถานี Koide จังหวัดนีงาตะ ได้ชื่อว่า เป็นเส้นทางรถไฟสำหรับชมทิวทัศน์ธรรมชาติในฤดูหนาวที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น โดยจุดชมวิวรถไฟสายทาดามิจะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที) จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ เป็นเมืองบนเส้นทางการค้าอาอิซุนิชิไคโดะ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองอิซุกับนิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปัจจุบันนี้บ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ อาหารยอดนิยมคือบะหมี่โซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง อาคารรัฐบาลเก่าฮอนจิน ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเมือง ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***

วันที่ห้า

คินูกาว่า – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว ซึ่งมีความหมายว่า สะพานศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณทาด้วยสีแดงด้านหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝั่งของสะพานติดถนน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมจะเห็นต้นไม้สีแดงเหลือง เขียวสลับกับเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ ซึ่งคือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทาง เมืองโตเกียว อปปิ้งต่อ ณ  ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

*** ร้านขายของบางร้านจะหยุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ***

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! เต็มอิ่มกับปิ้งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปูยักษ์พร้อมเมนูอื่นๆ อีกมากมาย และซอฟดริ้งไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE B ASAKUSA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.ishinhotels.com/theb/asakusa/

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูปด้านนอก) – ฮาราจูกุ  โอไดบะ (ถ่ายภาพกับเทพีเสรีภาพและสะพานสายรุ้ง) – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำทุกท่านชม วัดอาซะกุซ่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุระบบดิจิตอลแห่งใหม่ ซึ่งแต่เดิมใช้หอคอยโตเกียวทาวเวอร์ที่มีความสูง 333 เมตร แต่ในปัจจุบันความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ เนื่องจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่งสัญญาณไม่สะดวก จึงได้สร้างหอคอยแห่งนี้มารองรับแทนด้วยมีความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณได้ทั่วทั้งภูมิภาค

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ  ย่านฮาราจุกุ บนถนน Takeshita ทางด้านฝั่งซ้ายของถนนเรียงรายไปด้วยร้านค้าที่ทันสมัยหลายร้านมีทั้งร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น,ร้านเครปและร้านอาหาร Fast food จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ สร้างขึ้นเป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นำท่านถ่ายภาพกับ สะพานสายรุ้ง เป็นสะพานที่เชื่อมเกาะโอไดบะกับโตเกียวแผ่นดินใหญ่ตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟสวยงาม และ เทพีเสรีภาพแห่งโอไดบะ รูปปั้นจำลองเทพีเสรีภาพอันโด่งดังที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสะพานสายรุ้ง ทำให้มองดูหลอกตาเหมือนกับว่ามีขนาดใหญ่เท่าของจริง หลังจากนั้นเดินทางสู่  ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กันดั้ม ที่นี่มีหุ่นยนต์กันดั้มรุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาริตะ

*** ร้านขายของบางร้านจะหยุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563 ***

ค่ำ              รับประทานอาหารกลางค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://gardennarita.com/

วันที่เจ็ด

โตเกียว – ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านช้อปปิ้ง ชิซุย พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เป็นเอาท์เล็ทที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2013 อยู่ใกล้กับสนามบินนาริตะ ภายในมีร้านค้าที่เป็นแบรนด์ทั้งจากญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้านค้า

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างอิออน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์