ทัวร์ออสเตรเลียโปรแกรมทัวร์

OCT – DEC’19 BY TG ราคา : 61,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย | (A01_2) SYDNEY-PORT STEPHENS 5D 3N

SYDNEY-PORT STEPHENS 5D 3N

ttt

61,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

16.30 น.            คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

19.20 น.           เหินฟ้าสู่ ซิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475

วันที่สอง

ซิดนีย์ – หาดบอนได – เดอะร็อคส์ – โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) – โบตานิคการ์เดน –

ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์

07.10 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หาดบอนได สถานที่ของหนุ่มสาวชาวออสซี่ที่ชอบอาบแดดและเล่นเซิร์ฟ สัมผัสบรรยากาศสายลม แสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝั่ง จากนั้นนำท่านสู่ตัวเมืองซิดนีย์ ชมย่าน เดอะร็อคส์ จุดที่เก่าแก่ที่สุดของประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนออสเตรเลีย ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 จากนั้น นำชมโรงละคร โอเปร่าเฮ้าส์ (ด้านนอก) ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ จากนั้นเดินทางสู่ โบตานิคการ์เดน เพื่อชมม้าหินมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภริยาผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ชอบมานั่งชมวิวของอ่าวซิดนีย์และโอเปร่าเฮ้าส์ โดยจุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ ย่านบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของซิดนีย์ ประกอบด้วยสวนสาธารณะและช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ศูนย์ประชุม และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซิดนีย์ เชิญท่านเดินเที่ยวและถ่ายรูป หรือจับจ่ายซื้อของได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย์ เพื่อ ล่องเรือ CAPTAIN COOK ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปอ่าวซิดนีย์ พร้อมชมหมู่เรือใบเล่นลม กับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียเป็นฉากเบื้องหลัง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE HOTEL , SYDNEY หรือเทียบเท่า**

วันที่สาม

ซิดนีย์ – สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติ บลูเม้าท์เท่นส์ (SCENIC RAILWAY+ SKYWAY+ CABLEWAY ) – THREE SISTER ROCK – ซิดนีย์ช้อปปิ้ง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ ฟีทเธอร์เดล ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (Featherdale Wildlife Park) เป็นสวน สัตว์เปิดขนาดใหญ่ ท่านสามารถเดินสํารวจเพื่อชมการดํารงชีวิตของสัตว์ป่า และสัมผัสสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียที่ปล่อยให้อาศัยอยู่กันตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท นกอีมู สัตว์หายากอย่าง ทัสแมเนียลเดวิล จระเข้น้ำเค็ม และบรรดาสัตว์น่ารัก แสนรู้ ต่างๆ อีกมากมาย และยังมีร้านค้าขายของให้ท่านได้เลือกซื้อไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองคาทุมบา ที่ตั้งของ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ หรือหุบเขาสีน้ำเงินที่ได้ชื่อเช่นนี้เพราะเกิดจากไอระเหยจากต้นกัม หรือยูคาลิปตัส ทำปฏิกิริยากับแสงแดดทำให้เกิดหมอกจางๆ สีน้ำเงินคราม และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอันดับที่ 24 ในปี ค.ศ. 2000 นำท่านชมหุบเขาสามพี่น้อง THREE SISTER ROCK ชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ไกลสุดสายตา แหล่งกำเนิดตำนานรักของสามสาวพี่น้องชาวอะบอริจิ้น จากนั้น สัมผัสความตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า SCENIC RAILWAY ที่ดัดแปลงมาจากทางลำเลียงขนถ่านหินในสมัยก่อนซึ่งมีความชันถึง 52 องศา และขึ้นจากหุบเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า SCENIC CABLEWAY ท่านจะได้ชมความงดงามทางธรรมชาติของป่ายูคาลิปตัส ระหว่างนั่งกระเช้านี้ ท่านจะได้พบกับความงามของหุบเขาบลูเม้าท์เท่นส์ในอีกรูปแบบหนึ่ง จากนั้นให้นำท่านขึ้น SCENIC SKYWAY ท่านจะพบความงามของอุทยานแบบ 360 องศา และตื่นเต้นกับวิวทิวทัศน์ป่ายูคาลิปตัสผ่านพื้นห้องโดยสารที่เป็นกระจกแก้วที่ความสูง 720 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ ซิดนีย์ เพื่อช้อปปิ้งย่านซิตี้เซ็นเตอร์ หรือย่านห้างดัง QUEEN VICTORIA BUILDING (QVB) ที่ได้รับการปรับปรุงจกแต่งอย่างสวยงามที่ตั้งอยู่บนถนน GEURGE STEET มีสินค้าแฟชั่น อัญมณี เป็นต้น

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE HOTEL , SYDNEY หรือเทียบเท่า**

วันที่สี่

ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่นส์ – ล่องเรือชมโลมา – นั่งรถ 4 WD ตะลุยเนินทราย –

เล่นเลื่อนทราย – ซิดนีย์ 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ต สตีเฟ่นส์ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวเนลสัน เพื่อล่องเรือเฟอร์รี่ ชมโลมา ชมความน่ารักของโลมาปากขวด ชมสีสันชีวิตของโลมาและสัตว์ทะเลที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมสัมผัสทัศนียภาพโดยรอบของอ่าวเนลสัน (ท่านที่สนใจลงเล่นน้ำในตะแกรงท้ายเรือ กรุณาเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยน ซึ่งสนุกท้าทาย และปลอดภัย

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           ให้ท่านพบกับความตื่นเต้นและลุ้นระทึกกับการ นั่งรถ 4 WD ตะลุยบนเนินทราย สนุกสุดเหวี่ยงกับ การเล่นเลื่อนทราย (SAND BOARDING) พบกับความหวาดเสียวแต่ไม่อันตรายที่สร้างความเร้าใจให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับ ซิดนีย์

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TRAVELODGE HOTEL , SYDNEY หรือเทียบเท่า**

วันที่ห้า

ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

                 สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิทธิ์ เมืองซิดนีย์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.00 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 472

16.20 น.       เดินทางถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์