กันยายน - ธันวาคม 2560

ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน | (C03_4) CHENGDU – LESHAN 4D 3N
ON’ OCT, NOV, DEC’ 17 BY TG
ราคา : 30,900.-

#ล่องเรือชมพระใหญ่ #เขาเล่อชาน #พระโพธิสัตว์พักตร์ 10ทิศ #กระเช้าชมยอดเขาจินติ่ง
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

ทัวร์จีน | (C04_3) SHANGHAI 5D 4N
ON’ NOV, DEC’ 17 BY TG
ราคา : 39,900.-

#พระใหญ่หลิงซาน #นั่งรถราง #วังกบิลพัตริ #ล่องเรือหมู่บ้านโบราณ #ทะเลสาบซีหู
เพิ่มเติม