travel

ย้อนแผ่นดินวัยเยาว์ รัชกาลที่ 9

สวิตเซอร์แลนด์ แดนสวรรค์

เมืองสงบ อากาศดี ติดทะเล มนต์เสน่ห์ของภูเขา และธรรมชาติสวยงาม อย่างทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา อย่างทะเลสาบโคโม่ ที่เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเลยทีเดียว แต่หากย้อนกลับไปในช่วงปี 2476
เพิ่มเติม
travel

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ฤดูกาลแห่งความโรแมนติค

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น ใกล้เข้ามาแล้ว! สำหรับฤดูกาลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์จากการสรรค์สร้างของธรรมชาติ สัมผัสได้ถึงความโรแมนติคด้วยใบไม้ที่เปลี่ยนจากสีเขียวสู่สีส้ม แดง และเหลืองทองสลับกัน โดยที่ญี่ปุ่นจะเรียกการชมใบไม้เปลี่ยนสีนี้ว่า "Koyo ( 紅葉)" หรือ "Momiji-Gari" และตามปกติใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี จากทางภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่น ราวกลางเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  อาจมีการคลาดเคลื่อนไปบ้างตามสภาพอากาศ
เพิ่มเติม
travel

เที่ยวยุโรป!! ธรรมเนียมการให้ทิป

ไขข้อข้องใจการให้ทิป!! สำหรับนักท่องเที่ยวการเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ย่อมต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติของพื้นที่นั้นๆ แต่หลายครั้งก็พบปัญหาที่ไม่น่าจะปัญหา เช่น การให้ทิป!!
เพิ่มเติม