ตุลาคม - ธันวาคม 2560

พม่าโปรแกรมทัวร์

(M01_4) MYANMAR (ย่างกุ้ง-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม) 4D 3N
ON OCT-DEC 17 BY UB
ราคา : 17,900.-

# ไหว้พระขอพรกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของประเทศพม่า เพื่อเป็นสิริมงคล # สอบถาม
เพิ่มเติม
พม่าโปรแกรมทัวร์

(M02_4) GRAND MYANMAR 6D 5N (ย่างกุ้ง-อินแขวน -มัณฑะเลย์ – พุกาม – อินเล)
ON’ OCT – DEC’17 BY UB
ราคา : 38,900.-

# ไหว้พระขอพรกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของประเทศพม่า เพื่อเป็นสิริมงคล # สอบถาม
เพิ่มเติม